God Jul och Gott Nytt År!

Tack för det här året alla Blå Stjärnor! I år har vi visat prov på hur samordnade Svenska Blå Stjärnan är när det kommer till krissituationer. Vi har assisterat veterinärer i mjältbrandsutbrottet i Östergötland under sommaren och i novembermånad var vi ute i Skåne och hjälpte till med saneringen efter sviterna av en fågelinfluensa. Svenska Blå Stjärnan är viktiga inom svensk krisberedskap. Tack alla som ställt upp under året, och tack till alla medlemmar som kontinuerligt visar stöd till Svenska Blå Stjärnan!

God Jul och Gått Nytt År!

Önskar
Kansliet och centralstyrelsen

PS – kansliet har stängt mellan 23/12 2016 – 8/1 2017. I och med att vi arbetar med krisberedskap så finns det alltid en jourhavande.