Vad gör Svenska Blå Stjärnan vid en kris?

Svenska Blå Stjärnan (SBS) är en idéburen, ideell organisation. Vi utbildar våra medlemmar för att de ska kunna ställa upp och arbeta om det skulle bli ett utbrott av djursmitta i landet, eller vid annat krisläge inom djurområdet. Detta sker på uppdrag av Myndigheten för Samshällskydd och Beredskap (MSB), Jordbruksverket och länsstyrelser.

Våra medlemmar är utbildade i djurhantering, djurskötsel, smittskydd, provtagning och villkorat läkemedelsanvändning. På gårdarna kan de assistera veterinärer vid provtagning och fasthållning av djur, samt journalföring. Vi kan vara behjälpliga vid smittspårning och vid arbete på stab/callcenter. Vi har även medlemmar utbildade i krishantering för att kunna ta hand om lantbrukaren med familj.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har utbildat ett antal av våra medlemmar till verksamhetsledare som i sin tur har utbildat gräsprovtagare. Vid händelse av radioaktivt nedfall kan denna resurs ställa upp och ta gräsprov för analys.

Under 2011 utbildade vi, i samarbete med Katastrofhjälp fågel vilt, cirka 200 medlemmar i sanering av oljeskadat vilt längs Östersjökusten. Sedan tidigare finns det även utbildade sanerare i Skåne och längs västkusten.

Svenska Blå Stjärnan har under 2000-talet arbetat vid:

 • Salmonellautbrottet, Östergötland, 2003
 • Stormen Gudrun, 2005
 • Beredskap vid fågelinfluensan, Stockholm, 2006
 • PRRS (grisvirus), Skåne, 2007
 • Blåtunga, 2008-2010
 • Salmonella, Öland, 2009
 • Salmonella, Östergötland, 2009
 • Beredskap gällande ”den nya influensan”, nationellt, 2009
 • Beredskap fågelinfluensan, Öland, 2010
 • Gräsprovtagning i samband med Fukushima, Skåne, 2011
 • Oljesanering, Tjörn, 2011
 • Oljesanering, Söderhamn, 2011
 • Salmonella, Östergötland, 2011
 • Oljesanering, Järfälla, 2012
 • Oljesanering, Västkusten, 2012
 • Salmonella foder, 2013
 • Beredskap vid branden i Västmanland, 2014
 • Uppdrag från Migrationsverket, flyktingmottagande, Skåne, 2015
 • Mjältbrand, Östergötland, 2016
 • Fågelinfluensa, Skåne, 2016
 • Fågelinfluensa, Nyköping, 2017

Svenska Blå Stjärnan har deltagit i övningar:

 • Mul- och klövsjukeutbrott med inslag av fågelinfluensa, Skövde, 2006
 • Fågelinfluensa, 2007
 • Mjältbrand i foder, 2007
 • Blåtunga, 2008
 • Mul- och klövsjuka, 2010
 • OLC – Operativa ledningscentraler, 2010
 • Oljeskydd, 2010
 • Gräsprovtagning, 2010
 • Oljeskydd, Nynäshamn, 2011
 • Oljeskydd, Gotland, 2011
 • Oljeskydd, Västerås, 2012
 • Refox, Strålsäkerhet, Skåne, 2012
 • Epizootiövning, Stockholm, 2012
 • Sambio, Uppsala, 2013
 • Mul- och klövsjuka, Skåne, 2015
 • Harpest, 2017

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Arbete på operativ ledningscentral, callcenter, smittspårning, utdelning av vaccin/skyddskläder och annat från förråd
 • Hjälp med upprättande av Operativ ledningscentral
 • Fältarbete såsom att assistera veterinärer
 • Träck- eller blodprover
 • Vaccinering
 • Journalföring
 • Hantera djur vid provtagning
 • Sanering
 • Hantering vid avlivning
 • Flytt av djur
 • Transport av prover till laboratorium
 • Ge stöd till drabbade djurägare
 • Krishanteringshjälp till personal i fält
 • Avspärrning
 • Hjälp med information till djurägare
 • Assistera vid inventering av djur osv
 • Sanering av oljeskadat vilt

Har du koll på hur du kan vara förberedd?

Har du tänkt igenom vad för sorts beredskap du behöver för dig och ditt djur om en kris skulle inträffa? På hardukoll.nu får du handfasta tips.