Vill du bli en Stjärna?

Svenska Blå Stjärnan har en viktig uppgift att ta hand om lantbrukets djur vid kriser och katastrofer, exempelvis vid utbrott av smitta. I dag är vi nära 2 000 utbildade Blå Stjärnor som kan assistera veterinärer, utföra provtagning, sanera djurstallar, hantera stora djur och ge stöd till drabbade djurägare.

Nu behöver vi bli fler. Vill du bli en av oss?

Du blir en Blå Stjärna genom att gå våra kostnadsfria utbildningar. Efter det är du redo att vara en del av vårt betydelsefulla samhällsuppdrag – att hjälpa Sveriges lantbruksdjur. Förutom både teoretisk och praktisk kunskap får du fina minnen, ett spännande nätverk och nya djurintresserade vänner.

Läs mer om vilka utbildningar du kan gå:

www.svenskablastjarnan.se/utbildningar

Du kan också kontakta oss på:


08-629 63 60

Har du koll på hur du kan vara förberedd?

Har du tänkt igenom vad för sorts beredskap du behöver för dig och ditt djur om en kris skulle inträffa? På hardukoll.nu får du handfasta tips.