Här finns vi

Svenska 
Blå
 Stjärnans
 (SBS) förbund 
bedriver 
verksamhet
 på
 regional
 nivå
 med
 målen
 att
 engagera 
djurintresserade 
i 
föreningsverksamhet, att
 sprida 
kunskap
 om god
djurhållning, att
 delta 
i
 SBS
 uppgifter 
vid 
kriser 
i
 samhället 
samt att
 vara
 ett
 forum
 för
 samarbete 
mellan
 styrelser, 
funktionärer
 och
 medlemmar 
i 
avdelningarna
 och ungdomsavdelningar
 inom 
förbundets 
geografiska 
område.

I högerspalten finner du alla våra förbund och ungdomsavdelningar inom Svenska Blå Stjärnan

h+Âsthund 900x300

Nära dig

Runt om i landet finns 2300 utbildade Stjärnor som kan rycka ut och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten.