Kalmar

Aktiviteter våren 2016

Ostystningskurs – från mjölk till ost

Söndagen 14 februari
Klockan 9:30-14
Plats: Rugstorps Lantgård, Rockneby. Örjan Ivansson
Anmälan 11 feb till Anita Strömgren 0480-47 55 87 eller Gunnel Andersson 0480-530 11
Gratis för medlemmar, icke-medlemmar 100 kr


 

Första hjälpen hund

Söndagen 28 feb
Klockan 9:30-14:30
Ingalill Wallin håller den 28 februari 2016
Plats: Cafét på Skälby 4H i Kalmar
Anmälan senast 25 februari till Anita Strömgren 0480-47 55 87 eller Gunnel Andersson 0480-530 11
Gratis för medlemmar, icke-medlemmar 100 kr


 

Årsmöte Kalmar förbund

Söndagen 20 mars kl 13
Barbro Martinsson pratar om bin, dess skötsel och nytta i naturen. Fika serveras. Ingen föranmälan


 

Vi åker till Grönåsens Älg- och lantdjurspark i Kosta.

Söndagen den 17 april kl 12
En av Sveriges största älgparker, där finns café butik och museum.
Samling vid Rasta Kalmar för samåkning ca 10:45.
Anmälan senast 14 april till Anita Strömgren 0480-47 55 87 eller Gunnel Andersson 0480-530 11
Gratis för medlemmar, icke-medlemmar 100 kr


 

Vi åker till Högalunds Alpackor i Holmsjö

Söndag den 22 maj kl 13
Samling vid Rasta Kalmar, kl 11 för samåkning
Anmälan senast 19 maj till Anita Strömgren 0480-47 55 87 eller Gunnel Andersson 0480-530 11
Gratis för medlemmar, icke-medlemmar 100 kr


 

Ring för mer information. Välkomna!

 

Du kan nå förbundet via Anita Strömgren på 0480-47 55 87 eller .

h+ñstmys 900x300