Trollhättans ungdomsavdelning

Våra aktiviteter publiceras i medlemstidningen Stjärnfallet, på Norra Älvsborgs startsida  samt i vår Facebookgrupp.

Vill du veta mer om verksamheten i Trollhättans ungdomsavdelning så är du välkommen att höra av dig till Carina Chröisty chroisty@hotmail.com eller Lena Delin lenadelin@hotmail.com

215522_1808621093598_3152592_n

Kaninhoppning vårterminen 2018:

Kaninhoppning i Trollhättan
Nu drar vi igång med kaninhoppningen i Trollhättan igen!
Hoppningen startar tisdag 30 januari kl 18-19:30 på Magnetvägen 20,
och vi träffas på tisdagar samma tid under vårterminen.
Om du vill anmäla dig eller ställa frågor, hör av dig till Emma:
emmalidman77@gmail.com, tel 0738-301152, eller Karin: tel 0733-
722052.
Hoppningen kostar 20kr/tillfälle och deltagare.