Kontakt

Ordförande
Margareta Fallsvik
Tfn: 0707-44 56 61
E-post: 

Vice ordförande
Agneta Damberg
Tfn: 0703-60 72 88
E-post:

Utbildningsansvarig
Carola Cederblad
Tfn: 0722-11 19 67
E-post:

Sekreterare
Carola Göransson

Vice sekreterare
Rut Jonsson

Kassör
Jenny Franzén

Webbansvarig
Rut Jonsson

Ledamot
Matilda Andersson

Karin Damberg