Stockholm

Stockholmsförbundet finns även på facebook.

Aktiviteter

FOS Stockholms län – 21/5 – Magen David Adom i Israel och nationell och internationell frivillighet i israelisk ambulansverksamhet och dess organisation

Barn- och ungdomsläger i Norrtälje – juli


Nästa styrelsemöte

17 juni


Insamlingskonto för sponsorhäst till stiftelsen för den beridna högvakten

Med anledning av att Svenska Blå Stjärnan 2017 fyller 100 år har ett konto startats för insamling av pengar till en sponsorhäst som ska skänkas till stiftelsen för den beridna högvakten. Om ni vill skänka pengar till insamlingen så kan ni sätta in valfri summa till plusgiro 73 35 11-0.


Magen David Adom i Israel och nationell och internationell frivillighet i israelisk ambulansverksamhet och dess organisation

Datum 21 maj 2015
Tid 18:30 – 20:00
Plats Clara Eckerströmsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K

 

FOS Stockholms län önskar alla varmt välkommen till en föreläsning om hur Magen David Adom (MDA) i Israel (Röda davidsstjärnan) erbjuder frivilliga från andra länder att vara volontärer i sin ambulansverksamhet. Vi får besök av Sam Okret, vice-ordförande i Svenska vänföreningen till Magen David Adom (MDA), som berättar om MDA:s historia, organisation, verksamhetsområden och om organisationsarbetet på plats i Israel, ett land där det tyvärr blir skarpt läge betydligt oftare än här i Sverige.

MDA utbildar, tillsammans med Israel Experience, volontärer för ambulansverksamhet i Israel. Volontärerna får en intensiv medicinsk utbildning och kunskaper som kan göra skillnad mellan liv och död.

MDA är medlem av världens största humanitära rörelse, The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), och samarbetar med andra räddnings- och säkerhetsmyndigheter både nationellt och internationellt. Organisationens symbol är en röd davidsstjärna, internationellt används den tillsammans med skyddssymbolen Röda kristallen, som har samma status som Röda korset och Röda halvmånen.

Magen David Adom ansvarar för akut sjukvårdshjälp och blodbanker i Israel, samt utbildning i första hjälp och i etiska frågor. MDA finns alltid till hands, både i det vardagliga livet och under terroristdåd.

MDA arbetar enligt Genève-konventionen, dvs. hjälp ska ges åt alla oavsett ras, religion, nationalitet eller hudfärg.

Skicka din anmälan senast onsdag 6 maj till fos.sth.lan@gmail.com. Uppge namn, antal deltagare och förening samt om du önskar specialkost.

Vägbeskrivning

FOS bjuder på kaffe/te med smörgås från kl. 18:00

Föreläsningen är kostnadsfri och först till kvarn gäller vid bokning av plats.

Se även mer information på FOS hemsida


 

Barn- och ungdomsläger

Svenska Blå Stjärnan anordnar läger för barn- och ungdomar under sommaren 2015 i Norrtälje. Mer information finns här.