Stockholm

Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Stockholms ungdomsavdelning

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

Texten om kavallerikasern är uppdaterad!

Aktiviteter
Okt-Nov – Tappskokurs
Repetitionskurs tappsko


Nästa styrelsemöte

6 september

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:

Verksamhetsplan för 2016


Deadline för nästa Stjärnextra

19 augusti

Mailadress för bidrag till innehållet 


Insamlingskonto för sponsorhäst till stiftelsen för den beridna högvakten

För snart 100 år sedan bildades Svenska Röda Stjärnan med syfte att värna arméhästens väl. Sedan dess har organisationen ändrat både namn och fokus, men samröre med hästarna i Försvarsmakten har levt vidare under hela 1900-talet. De sista “arméhästarna” i Sverige är de som är kvar i ceremoniell tjänst, det vill säga hästarna på Kavallerikasern. Många är de Stjärnor som fått sin utbildning i hästvård eller varit aktiva på K1 genom åren och det går nog att påstå att vår verksamhet på K1 är en stor anledning till varför Stockholmsförbundet är så vitalt.

Hyllning till arméhästen
Inför jubileumsfirandet 2017 är målet att, som en hyllning till arméhästen och vårt samarbete kring den, samla in pengar till en alldeles egen sponsorhäst. En sponsorhäst kostar 130 000 kronor. Insamlingen sker med frivilliga bidrag och genom olika aktiviteter. Den ska inte belasta förbundets ekonomi på något sätt.

Bidra till jubileumsgåvan
Naturligtvis hoppas vi att alla Stockholmsstjärnor vill skänka en slant och känna sig delaktiga i denna jubileumsgåva. Alla bidrag mottages tacksamt! Inget bidrag är för litet (och inte heller för stort). Den som har frågor får gärna kontakta insamlingsansvarig: Louise Ribbing, e-post: louise.ribbing@gmail.com / mobil: 070-544 14 10.

Jubileumskontot är: plusgirokonto 73 35 11-0.

eller

swisha till 1231067669

Välkommen med ditt bidrag!


Vill du engagera dig i hundsektionen?

Har du ett stort hundintresse och vill engagera dig mer i Svenska Blå Stjärnan? Just nu söker vi medlemmar som vill anordna aktiviteter, hjälpa till vid hundmässor med mera. Man behöver inga tidigare erfarenheter eller varit engagerad förut, utan ett intresse är det viktiga! Om ni vill anordna en hundaktivitet av något slag, eller bara är intresserad av att veta mer, hör av er till , eller ring 0707-54 27 29. Man behöver inte ha egen hund för att engagera sig i hundsektionen!


Årsmöte 2016

Dokument från årsmötet i mars 2016.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Propositioner

Motioner

Styrelsens svar på motioner


Tappskokurs

Vi har glädjen att än en gång anordna tappskokurs med regementshovslagare Mats Holmstedt som lärare.

Kursen är på totalt 18 timmar och leder till tappskobehörighet.

Vi håller till i Smedjan på Kavallerikasernen och börjar på kvällstid måndag och tisdag och dagtid helgen som följer. Denna gång har vi bokat två kurser som kommer att fyllas allt eftersom anmälningarna kommer in. Skulle intresset vara stort kan vi troligtvis ordna ytterligare tillfällen. Maxantal är 6 deltagare per omgång. Under våren 2016 fick alla plats då vi anordnade tre kurser.

Pris: 2500 kronor, som betalas när man fått bekräftelse om plats

Kurs 1 börjar kl 18 måndag 17 oktober, kvällspass tisdag 18 oktober, tiderna för övriga tillfällen kommer ni överens om på måndagen men räkna med heldag lördag söndag

Kurs 2 börjar kl 18 måndag 7 november, kvällspass tisdag 8 november, tiderna för övriga tillfällen kommer ni överens om på måndagen men räkna med heldagar på helgen.

Notera att man måste vara med på alla dagarna för att uppnå tappskobehörighet. Anmälan: senast 1 oktober


Repetition tappskokurs

Efter vårens tre omgångar av tappskokursen kom det upp önskemål om repetition. De som är intresserade av en repetitionsdag anmäler intresse till Malin Hedrenius via mail. Finns det tillräckligt många intresserade återkommer Malin med datum och andra detaljer

Anmälan om intresse till:

Senast: 10 oktober