Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

 

Aktiviteter

Fler aktiviteter kommer efter sommaren!

Våra medlemmar får även gå på aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, tex FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Kolla gärna deras hemsidor för att se vad dom gör.


Hästvård- & hästsjukvårdskursen 2018/2019
Anmälan öppnar 15.00 den 1 juni.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hästar, hästvård och hästsjukvård och passar både bra för dig som nyss skaffat egen häst eller planerar att göra det eller för dig som helt enkelt vill lära dig mer om hästars välmående.
Kursen hålls under två terminer med sju till åtta gånger per termin och i kursen ingår även en dag med stalltjänst på Kavallerikasern. Du ska kunna deltaga vid alla kurstillfällen för att kunna vara med på kursen.
 
*Pris: 3 500 kronor, betalningsinformation kommer till de som blir antagna på kursen.
*Datum: Preliminärt start i början av oktober för höstterminen samt början av februari för vårterminen.
*Kurstid: Kursen hålls på måndagar 18.30-21.00. 
*Förutsättningar för deltagande: Åldersgräns 16 år. Medlemsskap i Svenska Blå Stjärnan. 
*Anmälan: sker endast via anmälningsformuläret nedan, från 15.00 den 1 juni t.o.m. 15 juli. Först till kvarn gäller.
 
Observera att SBS medlemsavgift skall vara betald innan anmälan sker, annars stryks anmälan.

Nästa styrelsemöte

.

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:

Verksamhetsplan för 2016


Deadline för nästa Stjärnextra

 

Mailadress för bidrag till innehållet – använd styrelsens mail tillsvidare.


Årsstämma 2018

Dokument inför årsstämman
Årsbokslut
Stadgar för förbund
Valberedningens förslag
Inga motioner har inkommit
Inga propositioner finns