Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

 

Aktiviteter
22 mars – Årsstämma Kallelse
9 april – Föredrag med Livgardets chef Laura Swaan Wrede

 

MSB efterlyser hjälp till kontaktcenter

Våra medlemmar får även gå på aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, tex FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Kolla gärna deras hemsidor för att se vad dom gör.


Nästa styrelsemöte

22 mars – Konstituerande efter årsstämma

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:

Verksamhetsplan för 2016


Deadline för nästa Stjärnextra

Mailadress för bidrag till innehållet 


Årsstämma 2018

Dokument inför årsstämman
Årsbokslut
Stadgar för förbund
Valberedningens förslag
Inga motioner har inkommit
Inga propositioner finns

Kallelse till Årsstämma den 22 mars 2018
för Svenska Blå Stjärnan Stockholms läns förbund

Årsstämman äger rum i lokalen Lützen, torsdagen den 22 mars 2018 19.00 på Kavallerikasern (f.d. K1), Lidingövägen 28, Stockholm.

Stämman börjar 19.00 och beräknas pågå en timme. Därefter får vi tillfälle att mingla och träffas över en god buffé i den ståtliga Stora Mässen. Missa inte det!

Kostnad för förtäring
Direkt efter årsstämmans slut förflyttar vi oss till Stora Mässen för att äta buffé och umgås. Buffén bjuder förbundet på, men de som har anmält sig till förtäringen och sedan inte kommer, debiteras 100 kronor i efterhand. Närvarolistor upprättas i samband med att röstlängden på årsmötet fastställs.

Ungdomsavdelningen
Medlemmar i Ungdomsavdelningen är förstås också välkomna att delta på både årsstämma och buffé. I år hålls ungdomsavdelningens stämma inte samma dag som förbundsstämman, eftersom stadgarna har ändrats.

Kom ihåg
Glöm inte att ta med legitimation som behövs för inpassering genom vakten.
Medlemsavgiften ska vara betald vid anmälan till årsstämman.

Anmälan senast 18 mars
Anmäl ditt deltagande på årsstämman senast den 18 mars via särskilt formulär på hemsidan: Anmälan stängd

Meddela även i din anmälan om du tänker stanna och delta på buffén (notera ovan vad som gäller om du anmält dig men inte kommer).

För dig som inte har tillgång till dator tar ordförande Karin Krönmark emot anmälan under kvällstid på telefon 08-731 73 77.

Respektera sista anmälningsdag!

Alla medlemmar i Stockholmsförbundet önskas varmt välkomna!
StyrelsenIntresseanmälning för bemanning av kontaktcenter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag av Regeringen att göra en särskild informationsinsats till allmänheten för att öka människors kunskap om hur de förbereder sig för olika kriser samt för höjd beredskap och då ytterst krig. Informationsinsatsen sker genom distribution av en trycksak till samtliga hushåll i Sverige – totalt 4.7 miljoner stycken.
I samband med att broschyren distribueras räknar myndigheten med att det kan komma många frågor och under en begränsad period kommer det att upprättas ett särskilt kontaktcenter som ska kunna ta emot frågor via telefon, chatt, e-post eller sociala media. Kontaktcentret upprättas i Stockholm.
MSB vänder sig nu till de frivilliga försvarsorganisationerna för att undersöka intresset av att bemanna kontaktcentret. Det exakta antalet som behöver rekryteras är ännu inte fastställt men den kan röra sig om mellan 10-20 personer.
I arbetsuppgifterna ingår att besvara inkommande frågor från allmänheten via telefon, mejl, chatt och eventuellt även sociala medier. Det kan också innebära att uppdateringar av texter på webbplats samt övrigt förekommande kontorsgöromål.
Kompetensprofilen som söks är personer med erfarenhet av arbete i en servicefunktion, gärna från växel eller kundtjänst. Personerna ska vara mycket serviceinriktade med viss kunskap om totalförsvarsfrågor liksom kännedom om det svenska förvaltningssystemet. Vidare ska personerna i kontaktcentret kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Kunskaper i annat språk är meriterande. God datorvana förutsätts liksom god förmåga att sätta sig in i komplicerade frågeställningar. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.
Tjänsterna är visstidsanställningar från mitten av maj till 30 juni 2018. De personer som söks ska kunna arbeta under hela denna period. Kontaktcentret upprättas i MSB:s lokaler på Fleminggatan i Stockholm och bemannas dag- samt eventuellt även kvällstid. Intern utbildning erbjuds och är obligatorisk för dem som ska bemanna kontaktcentret.
För mer information om vad jobbet innebär och hur intresseanmälan går till, skicka en e-post till kontaktcenter@msb.se snarast.