Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

 

Ungdomsavdelningen söker styrelsemedlemmar!

Förbundsstyrelsen söker kassör!

 

Aktiviteter

30 mars – Årstämma. Kallelse till årsstämma

Datum ej bestämt – Föreläsning med Johanne Hildebrand

Våra medlemmar får även gå på aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, tex FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap. Kolla gärna deras hemsidor för att se vad dom gör.


Nästa styrelsemöte

Konstituerande efter årsstämma

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:

Verksamhetsplan för 2016


Deadline för nästa Stjärnextra

Kommer snart

Mailadress för bidrag till innehållet 


Insamlingskonto för sponsorhäst till stiftelsen för den beridna högvakten

För snart 100 år sedan bildades Svenska Röda Stjärnan med syfte att värna arméhästens väl. Sedan dess har organisationen ändrat både namn och fokus, men samröre med hästarna i Försvarsmakten har levt vidare under hela 1900-talet. De sista “arméhästarna” i Sverige är de som är kvar i ceremoniell tjänst, det vill säga hästarna på Kavallerikasern. Många är de Stjärnor som fått sin utbildning i hästvård eller varit aktiva på K1 genom åren och det går nog att påstå att vår verksamhet på K1 är en stor anledning till varför Stockholmsförbundet är så vitalt.

Hyllning till arméhästen
Inför jubileumsfirandet 2017 är målet att, som en hyllning till arméhästen och vårt samarbete kring den, samla in pengar till en alldeles egen sponsorhäst. En sponsorhäst kostar 130 000 kronor. Insamlingen sker med frivilliga bidrag och genom olika aktiviteter. Den ska inte belasta förbundets ekonomi på något sätt.

Bidra till jubileumsgåvan
Naturligtvis hoppas vi att alla Stockholmsstjärnor vill skänka en slant och känna sig delaktiga i denna jubileumsgåva. Alla bidrag mottages tacksamt! Inget bidrag är för litet (och inte heller för stort). Den som har frågor får gärna kontakta insamlingsansvarig: Louise Ribbing, e-post: louise.ribbing@gmail.com / mobil: 070-544 14 10.

Jubileumskontot är: plusgirokonto 73 35 11-0.

eller

swisha till 1231067669

Välkommen med ditt bidrag!


Vill du engagera dig i hundsektionen?

Har du ett stort hundintresse och vill engagera dig mer i Svenska Blå Stjärnan? Just nu söker vi medlemmar som vill anordna aktiviteter, hjälpa till vid hundmässor med mera. Man behöver inga tidigare erfarenheter eller varit engagerad förut, utan ett intresse är det viktiga! Om ni vill anordna en hundaktivitet av något slag, eller bara är intresserad av att veta mer, hör av er till , eller ring 0707-54 27 29. Man behöver inte ha egen hund för att engagera sig i hundsektionen!


Årsstämma 2017

Dagordning enligt stadgar

Verksamhetsberättelse 2016

Valberedningens förslag

Styrelsens motioner till riksstämman

Motioner samt styrelsens svar

Verksamhetsplan 2017

Styrelsens propositioner till riksstämman


Kallelse till årsstämma 2017

Härmed kallas till ordningare stämmor för Svenska Blå Stjärnan Stockholms läns förbund och dess ungdomsavdelning.

Stämmorna äger rum torsdag 30 mars i Lützensalen på Kavallerikasernen, Lidingövägen 28.

Ungdomsavdelningen har stämma kl 18, och den beräknas pågå en timme.

Förbundets stämma börjar kl 19.

Efter stämmorna bjuder vi på enklare fika.

När: torsdag 30 mars kl 18 respektive kl 19.

Anmälan: antingen via webb-formulär på hemsidan senast måndag 27 mars, vänligen respektera tiden då vi ska hinna lämna inpasseringslistor till Kasernvakten

Ungdom: kan även anmälas till Lina Modin Larsson ( eller 076-2961926)

Förbundet: kan även anmälas till Birgitta Thorén Åström ( eller 070-3027089)

Notera att medlemsavgiften ska vara betald vid anmälan och glöm inte legitimationen.

Välkommen önskar Förbundsstyrelsen och Ungdomsstyrelsen!


Vi söker nya styrelsemedlemmar till Stockholms ungdomsavdelning

Vi söker två nya styrelseledamöter och en ordförande.
Att sitta med i styrelsen innebär att du träffar de andra styrelsemedlemmarna på möten några gånger per termin och att du har möjlighet att påverka vad ungdomsavdelningen i Stockholm gör. Det är ett roligt och givande uppdrag, du träffar många nya vänner och du lär dig massor om hur styrelsearbete fungerar.

Om du är intresserad eller vill tipsa om någon som du tror skulle passa bra så kontakta valberedningen genom Linda Eriksson på mail: .

Mer information om ungdomsavdelningen finns här.


Kassör till förbundsstyrelsen

Stockholmsförbundet behöver en ny kassör som ska ingå i styrelsen. Är du en lämplig kandidat? Hör av dig så snart som möjligt till valberedningen: