Stockholm

Stockholmsförbundet finns även på facebook.


Årsstämmehandlingar – dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, propositioner samt motioner (anonymiserade för internetpublicering)

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2014

 

Kallelse till Stockholms läns förbunds och ungdomsavdelnings årsstämmor

Stämmorna äger rum torsdagen den 26 mars 2015 på Kavallerikasern, Lundasalen, Lidingövägen, Stockholm.

Ungdomsavdelningens årsstämma börjar k 18:00 och beräknas pågå en timme.

Förbundets stämma börjar kl 19:00 och beräknas pågå en timme.
Efter stämmorna förflyttar vi oss till Stora Mässen för att äta och umgås.

Glöm ej legitimation för inpassering genom vakten.
Observera att medlemsavgiften skall vara betald vid anmälan.

Alla medlemmar önskas varmt välkomna till en kväll med god mat och trevlig samvaro!

När: Torsdag 26 mars kl 18 resp. kl 19.
Anmälan: Anmälan om deltagande senast den 22 mars (söndag).
Ungdom: Linda Eriksson, via e-post linda.eriksson@svenskablastjarnan.se eller telefon 070-277 49 25.
Förbundet: Helena Eckhardt, via e-post helenaeckhardt@hotmail.com eller telefon 070-482 79 37.

VID ANMÄLAN, VÄNLIGEN ANGE PERSONNUMMER (6 SIFFROR) SAMT MEDDELA OM DU STANNAR OCH ÄTER EFTER STÄMMORNA.

På förekommen anledning, vänligen respektera sista anmälningsdag!

Välkomna!