Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

 

Aktiviteter

HT-VT 17-18 Hästvårds- och hästsjukvårdskurs på K1

7 oktober – Anmälan jubileumsfest

Datum ej bestämt – Föreläsning med Johanne Hildebrand

Våra medlemmar får även gå på aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, tex FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap. Kolla gärna deras hemsidor för att se vad dom gör.


Nästa styrelsemöte

15 juni – Styrelsemöte

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:  (Juni 2017: Vi verkar ha problem med mailen just nu, får du inget svar på ditt mail så testa igen eller kontakta oss på annat sätt)

Verksamhetsplan för 2016


Deadline för nästa Stjärnextra

Kommer snart

Mailadress för bidrag till innehållet 


Insamlingskonto för sponsorhäst till stiftelsen för den beridna högvakten

För snart 100 år sedan bildades Svenska Röda Stjärnan med syfte att värna arméhästens väl. Sedan dess har organisationen ändrat både namn och fokus, men samröre med hästarna i Försvarsmakten har levt vidare under hela 1900-talet. De sista “arméhästarna” i Sverige är de som är kvar i ceremoniell tjänst, det vill säga hästarna på Kavallerikasern. Många är de Stjärnor som fått sin utbildning i hästvård eller varit aktiva på K1 genom åren och det går nog att påstå att vår verksamhet på K1 är en stor anledning till varför Stockholmsförbundet är så vitalt.

Hyllning till arméhästen
Inför jubileumsfirandet 2017 är målet att, som en hyllning till arméhästen och vårt samarbete kring den, samla in pengar till en alldeles egen sponsorhäst. En sponsorhäst kostar 130 000 kronor. Insamlingen sker med frivilliga bidrag och genom olika aktiviteter. Den ska inte belasta förbundets ekonomi på något sätt.

Bidra till jubileumsgåvan
Naturligtvis hoppas vi att alla Stockholmsstjärnor vill skänka en slant och känna sig delaktiga i denna jubileumsgåva. Alla bidrag mottages tacksamt! Inget bidrag är för litet (och inte heller för stort). Den som har frågor får gärna kontakta insamlingsansvarig: Louise Ribbing, e-post: louise.ribbing@gmail.com / mobil: 070-544 14 10.

Jubileumskontot är: plusgirokonto 73 35 11-0.

eller

swisha till 1231067669

Välkommen med ditt bidrag!


Årsstämma 2017

Dagordning enligt stadgar

Verksamhetsberättelse 2016

Valberedningens förslag

Styrelsens motioner till riksstämman

Motioner samt styrelsens svar

Verksamhetsplan 2017

Styrelsens propositioner till riksstämman

 


 

 


Svenska Blå Stjärnans hästvårds- och hästsjukvårdskurs på K1 2017/2018

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hästar, hästvård och hästsjukvård och passar både bra för dig som nyss skaffat egen häst eller planerar att göra det eller för dig som helt enkelt vill lära dig mer om hästars välmående.Under ledning av veterinär Lena Malmgren tillsammans med Yvonne Jonsson får du lära dig om skötsel och sjukvård för hästar, genom teori i lektionssal blandat med praktiska övningar i stallet på Kavallerikasern/K1, på Lidingövägen i Stockholm. Tanken är att deltagarna ska lära sig om allmän vård av häst och hur en frisk häst ser ut, samt att kunna upptäcka att en häst är sjuk genom att veta hur den beter sig och då kunna agera på rätt sätt. Under kursen går deltagarna igenom allt från grundläggande saker som hästens delar, sadling och tränsning till mer avancerade saker som foderstatsberäkningar, hästsjukdomar och bandageläggning.

Kursen hålls under två terminer med sju till åtta gånger per termin och i kursen ingår även en dag med stalltjänst på Kavallerikasern. Du ska kunna deltaga vid alla kurstillfällen för att kunna vara med på kursen.

*Pris: 3 500 kronor, betalningsinformation kommer till de som blir antagna på kursen.
*Datum: Preliminärt start i början av oktober för höstterminen samt februari för vårterminen.
*Kurstid: Kursen hålls vanligtvis på måndagar 18.30-21.00.
*Förutsättningar för deltagande: Åldersgräns 16 år. Medlemsskap i Svenska Blå Stjärnan.
*Anmälan: sker endast via anmälningsformulär, från 1 juni t.o.m. 15 juli.

Antagningsbesked skickas ut kring månadsskiftet juli-augusti. Definitivt antagen till kursen är du först då du erlagt din kursavgift. Sena anmälningar accepteras inte. Intresset för kursen är stort och vi kan tyvärr inte ta in reserver när kursen väl har börjat. Observera att SBS medlemsavgift skall vara betald innan anmälan sker, annars stryks anmälan.

För frågor och mer information, se hemsidan eller kontakta utbildningsansvarig i Stockholmsförbundet, Erika Ornstein, på