Kontakt

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

 

Styrelsen 2017

Ordförande
Karin Krönmark
070-299 2286

Sekreterare
Helena Eckhardt

Utbildningsansvarig
Erika Ornstein

Ungdomsrepresentant
Agnes Carlsson

Hemsideansvarig
Malin Lindmark

Medlemsregister
Birgitta Åström

Kassör
Ingrid Nordlander

Stjärnextra
Lena Berg

Vice ordförande
Louise Ribbing

Fia Malmqvist
K1-ansvarig

Övriga ansvariga

Motionsridning
Malin Hedrenius

Valberedning

Åsa Liljemark (sammankallande)

Lotta Lagerberg

Rosita Grundström