Värmland

grasklipp

Gräsprovtagning lördag 5 september 2015

Strålsäkerhetsmyndigheten har i samverkan med Jordbruksverket en landsomfattande organisation för provtagning av betesgräs, vall foder och spannmål. Organisationen sätts in i händelse av radioaktivt nedfall. Detta är en viktig del av samhällets krisberedskap. Om radioaktiva ämnen sprids i naturen kan de förorena produkter som används i livsmedelsproduktion, framförallt mjölk. Radioaktivt förorenade livsmedel medför en risk för människor. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2006 avtal med Svenska Blå Stjärnan, Lottorna och Bilkåren om verksamhetsledning, provtagning, hantering och transport till utsedda beredskapslaboratorier. I Värmland har vi en organisation, som lördag den 5 september ska ta gräsprover, och vi behöver fler frivilliga. Är du medlem i Svenska Blå Stjärnan och vill bli gräsprovtagare, så kommer det att genomföras en utbildning någon gång under augusti.

För anmälan eller frågor, ring eller maila Ingela Lloyd-Willner, verksamhetsledare Värmland mail: , telefon: 076-79 00 794

 

Välkommen att delta i våra aktiviteter!

tupp1 kyckling2 far3  hons2

 

 

 

Styrelsen

Ordförande:
Ingela Lloyd-Willner
mail: ingela.lloyd-willner@svenskablastjarnan.se
Tel: 076-79 00794

Vice ordförande & utbildningsansvarig:
Agneta Lång
mail: agneta.lang@svenskablastjarnan.se

Sekreterare:
Marianne Nilsson

Kassör:
Jessica Danielsson

Ledamot & hemsideansvarig:
Inger Karlsson

Ledamot & aktivitetsansvarig:
Cecilia Broström Tunér

Ledamot:
Carina Högkvist