Värmland

För frågor eller information, ring eller maila Ingela Lloyd-Willner, verksamhetsledare Värmland mail: , telefon: 076-79 00 794

Välkommen till Svenska Blå Stjärnan Värmland


Årsmöte 2017 för Svenska Blå Stjärnan Värmlands förbund

Tid: söndagen 2017-02-26 kl. 14:00

Plats: Hemvärnsgården, Nya Infanterigatan 15, Karlstad.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer några av våra äldre Blå Stjärnor att berätta om hur det var ”förr i tiden” och Kerstin Erlandsson från Svenska Lottakåren kommer att berätta om deras verksamhet.

Vi bjuder på kaffe och semla. För att vi ska ha möjlighet att planera för fikat, vänligen anmäl dig senast söndagen 2017-02-19 till någon av följande:

 • Agneta Lång, 073-934 16 86, agneta.lang@gmail.com
 • Marianne Nilsson, 070-311 17 59, marianne.k.nilsson@liv.se
 • Inger Karlsson, 076-139 50 80, inger.ia.karlsson@gmail.com
 • Jessica Danielsson, 073-724 00 92
 • Cilla Broström Tunér, 070-536 93 88

Kommande aktiviteter 2017

Vi planerar anordna/delta i följande aktiviteter:

 • Centralt anordnad kurs Gårdsnära smittskydd på Lillerud 2017-03-25.        Samtliga Blå Stjärnor med överenskommelse ska/bör gå denna kurs.         Anmäl dig under rubriken ‘UTBILDA DIG’.
 • Kosläpp i maj
 • Lillerudsdagarna i augusti
 • Gräsprovtagning åt Strålsäkerhetsmyndigheten i september
 • Ryggvårdskurs häst
 • Repetitionsdag får
 • Ev. studiebesök på fårgård

Repdagar 2017
Ingen repetitionskurs är planerad, utöver möjlighet för två att göra en repdag med får. Behöver/vill du göra repdagar och vill få hjälp med att hitta en lämplig gård, kontakta utbildningsansvarig: Agneta Lång, tel: 073-934 16 86, 

tupp1 kyckling2 far3  hons2

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Ordförande:
Ingela Lloyd-Willner
mail: ingela.lloyd-willner@svenskablastjarnan.se
Tel: 076-79 00794

Vice ordförande & hemsidesansvarig:
Inger Karlsson

Utbildningsansvarig:
Agneta Lång
mail: agneta.lang@svenskablastjarnan.se

Sekreterare:
Marianne Nilsson

Kassör:
Jessica Danielsson

Ledamot & aktivitetsansvarig:
Cecilia Broström Tunér

Ledamot:
Carina Högkvist