Värmland

För frågor eller information, ring eller maila Ingela Lloyd-Willner, verksamhetsledare Värmland mail: ingela.@loyd-willner, telefon: 076-79 00 794

Välkommen till Svenska Blå Stjärnan Värmland


Kursen Gårdsnära smittskydd på Lillerud

Lördag 25 mars

Glöm inte anmäla dig till den centralt anordnade kursen som handlar om gårdsnära smittskydd. Samtliga Blå Stjärnor med överenskommelse ska/bör gå denna kurs, eftersom den numera ingår som en del i grundutbildningen. Anmäl dig under rubriken UTBILDA DIG.


 

Studiebesök på Åkerbo Gård, Ölme

Lördag 29 april kl 10.00 – 12.00

Svenska Blå Stjärnan, Värmlandsförbundet åker och tittar på Walliska svartnosfår. Fåruppfödare och veterinär Marita Asp Tauni berättar och visar oss denna fina och ovanliga ras från Schweiz.

Medtag fika, kläder efter väder och väl rengjorda stövlar.

Vill du följa med? Ta gärna kontakt för samåkning.

Vägbeskrivning: Åkerbo gård syns från E18. Sväng in mot Ölme kyrka (skyltat, 28 km öster om Karlstad, 12 km väster om Kristinehamn), kör under vidadukten och ta första höger till Åkerbo.

Föranmälan senast 12 april

Anmälan: Cecilia Broström Tunér 0705-369 388 eller


Årsmötet 2017 för Värmlands förbund

Årsmötet ägde rum söndagen den 26 februari på Hemvärnsgården i Karlstad. Det var 12 Blå Stjärnor på plats, som förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, pratade, fikade och åt semlor. Den nya styrelsen för 2017 kan du se till höger. Kontakta oss gärna om du har några idéer till kommande aktiviteter.


Kommande aktiviteter 2017

Vi planerar anordna/delta i följande aktiviteter:

  • Kosläpp i maj
  • Lillerudsdagarna i augusti
  • Gräsprovtagning åt Strålsäkerhetsmyndigheten i september
  • Ryggvårdskurs häst
  • Repetitionsdag får

Repdagar 2017
Ingen repetitionskurs är planerad, utöver möjlighet för två att göra en repdag med får. Behöver/vill du göra repdagar och vill få hjälp med att hitta en lämplig gård, kontakta utbildningsansvarig: Agneta Lång, tel: 073-934 16 86, 

tupp1 kyckling2 far3  hons2

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Ordförande: Ingela Lloyd-Willner, ingela@lloyd-willner, 076-79 00794

Vice ordförande & kassör: Jessica Danielsson

Utbildningsansvarig: Agneta Lång, agneta.lang@svenskablastjarnan.se

Sekreterare: Marianne Nilsson

Hemsidesansvarig: Inger Karlsson, inger.ia.karlsson@gmail.com

Ledamot: Cecilia Broström Tunér

Ledamot: Malin Andersson