Värmland

För frågor eller information, ring eller maila Ingela Lloyd-Willner, verksamhetsledare Värmland mail: ingela.@loyd-willner, telefon: 076-79 00 794

Välkommen till Svenska Blå Stjärnan Värmland


 

Studiebesök på Åkerbo Gård, Ölme

Detta studiebesök fick ställas in p.g.a. för få deltagare, men vi återkommer med ett nytt datum våren 2018!

Svenska Blå Stjärnan, Värmlandsförbundet åker och tittar på Walliska svartnosfår. Fåruppfödare och veterinär Marita Asp Tauni berättar och visar oss denna fina och ovanliga ras från Schweiz.

Medtag fika, kläder efter väder och väl rengjorda skor/stövlar.

Vill du följa med? Ta gärna kontakt för samåkning.

Vägbeskrivning: Åkerbo gård syns från E18. Sväng in mot Ölme kyrka (skyltat, 28 km öster om Karlstad, 12 km väster om Kristinehamn), kör under vidadukten och ta första höger till Åkerbo.

Föranmälan senast 

Anmälan: Cecilia Broström Tunér 0705-369 388 eller


Kommande aktiviteter 2017

Vi planerar anordna/delta i följande aktiviteter:

  • Repetitionsdag att hjälpa till vid fårklippning i höst

Kommande aktiviteter 2018

Vi planerar anordna/delta i följande aktiviteter:

  • Årsmöte i februari/mars
  • Studiebesök på fårgård med svartnosfår under våren
  • Kosläpp i maj
  • Lillerudsdagarna 25-26 augusti
  • Ryggvårdskurs häst
  • Studiecirkel med hundtema

Kontakta oss gärna om du har några idéer till kommande aktiviteter.


Repdagar 2017
Ingen repetitionskurs är planerad, utöver möjlighet för två att göra en repdag med får. Behöver/vill du göra repdagar och vill få hjälp med att hitta en lämplig gård, kontakta utbildningsansvarig: Agneta Lång, tel: 073-934 16 86,

tupp1 kyckling2 far3  hons2

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Ordförande: Ingela Lloyd-Willner, ingela@lloyd-willner, 076-79 00794

Vice ordförande & kassör: Jessica Danielsson

Utbildningsansvarig: Agneta Lång, agneta.lang@svenskablastjarnan.se

Sekreterare: Marianne Nilsson

Hemsidesansvarig: Inger Karlsson, inger.ia.karlsson@gmail.com

Ledamot: Cecilia Broström Tunér

Ledamot: Malin Andersson