Kontakt

Vi som sitter med i SBS Värmlands Styrelse är:

Ordförande
Katarina Linnerstorp, , 073-204 12 18

Sekreterare
Marianne Nilsson

Kassör
Ingela Lloyd-Willner,

Ledamoter
Jessica Danielsson,
Agneta Lång,
Carina Högkvist ,
Cecilia Broström Tunér,