Bli medlem

Vill du lära dig mer om djur, god djurhållning, smittskydd och djurskydd samt gå djurkurser? Då ska du bli en av oss och bli en resurs i civilsamhället. Som medlem i Svenska Blå Stjärnan får du möjlighet att delta i vår verksamhet och våra djurkurser både centralt och i förbunden. Du får också vår medlemstidning Blå Stjärnan som ges ut fyra gånger per år. Förutom nya kunskaper får du också många nya vänner – både två- och fyrbenta.

Det finns varken en nedre eller en övre åldersgräns för medlemskap i Svenska Blå Stjärnan. Vi har verksamhet för alla åldrar. Medlemskap kostar 100 kr per år för dig upp till 26 år och 150 kr per kalenderår för dig som är eller fyller 26 år under aviseringsåret samt är över 26 år. Om du bor på samma adress som en helbetalande medlem betalar du 25 kr i familjemedlemskap. I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring som gäller när du medverkar i vår verksamhet.

Här på hemsidan kan du läsa mer om vår organisation, aktiviteter lokalt ute i förbunden samt ungdomsavdelningar och om våra utbildningar. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Vi återkommer till dig så snart som möjligt med ditt välkomstpaket och medlemsinformation. Fyll i vår medlemsanmälan för att ansöka om medlemskap, mer information och inbetalningskort kommer på posten.

Medlemsanmälan

Välkommen som medlem i Svenska Blå Stjärnan!