Bli medlem

Bli medlem i Svenska Blå Stjärnan

Vill du lära dig mer om djur, god djurhållning, smittskydd och djurskydd samt gå djurkurser? Då ska du bli en av oss och bli en resurs i civilsamhället. Som medlem i Svenska Blå Stjärnan får du möjlighet att delta i vår verksamhet och våra djurkurser både centralt och i förbunden. Du får också vår medlemstidning Blå Stjärnan som ges ut fyra gånger per år. Förutom nya kunskaper får du också många nya vänner – både två- och fyrbenta.

Det finns varken en nedre eller en övre åldersgräns för medlemskap i Svenska Blå Stjärnan. Vi har verksamhet för alla åldrar. Medlemskap kostar 100 kr per år. Om du bor på samma adress som en helbetalande medlem betalar du 25 kr i familjemedlemskap. I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring som gäller när du medverkar i vår verksamhet.

Här på hemsidan kan du läsa mer om vår organisation, aktiviteter lokalt ute i förbunden samt ungdomsavdelningar och om våra utbildningar. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Vi återkommer till dig så snart som möjligt med ditt välkomstpaket och medlemsinformation. Fyll i vår medlemsanmälan för att ansöka om medlemskap, mer information och inbetalningskort kommer på posten.

Medlemsanmälan

Välkommen som medlem i Svenska Blå Stjärnan!