Medlemsanmälan

Vill du lära dig mer om god djurhållning, smittskydd och djurskydd? Då ska du bli en av oss. Som medlem i Svenska Blå Stjärnan får du möjlighet att delta i vår verksamhet och våra kurser både centralt och i förbunden. Du får också vår medlemstidning Blå Stjärnan som ges ut fyra gånger per år. Förutom nya kunskaper får du också många nya vänner – både två- och fyrbenta.

Det finns varken en nedre eller en övre åldersgräns för medlemskap i Svenska Blå Stjärnan. Vi har verksamhet för alla åldrar. Medlemskap kostar 100 kr per år. Om du bor på samma adress som en helbetalande medlem betalar du 25 kr i familjemedlemskap. I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring som gäller när du medverkar i vår verksamhet.

Vi återkommer till dig så snart som möjligt med ditt välkomstpaket och medlemsinformation. Fyll i vår medlemsanmälan nedan för att ansöka om medlemskap, mer information och inbetalningskort kommer på posten.

Givare

Här uppger du dina uppgifter som givare av medlemskapet. Fakturan skickas till dig som givare. En bekräftelse på anmälan skickas endast till dig som givare.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

ååmmddxxxx, 10 siffror


Mottagare

Medlem

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

ååmmddxxxx, 10 siffror

Klicka här för att se förbund eller ungdomsavdelning.


  • Du får en kopia av ansökan skickad till din e-postadress.