Centralstyrelse

Tryckfel. I medlemstidningen Blå Stjärnan nr 2/2017 hade tryckfelsnisse varit i farten. I reportaget om riks- och ungdomsstämman 2017 stod det att Elisabeth Berglund blev vald till vice ordförande, och detta är felaktigt då det är Elisabeth Olofsson som blivit vald till vice ordförande. Vi beklagar tryckfelet!

Centralstyrelsen för Svenska Blå Stjärnan

Christina Arosenius
Ordförande
E-post:

Elisabeth Olofsson
Vice ordförande
E-post: 

Katarina von Hofsten
Ledamot
E-post:

Elisabeth Berglund
Ledamot
E-post: 

Ingalill Wallin
Ledamot
E-post: 

Karin Krönmark
Ledamot
E-post:

Pia Svedberg
Ledamot
E-post:

Moa Samuelsson
Ungdomsrepresentant
E-post: