Överenskommelse

När man genomfört Grundkurs 1 skriver man en överenskommelse med organisationen Svenska Blå Stjärnan.

Utbildning, kost och logi samt resor är kostnadsfria för den enskilde Blå Stjärnan när han/hon deltar i våra  uppdragsutbildningar. De som deltar i dessa utbildningar förbinder sig i utbyte att skriva en överenskommelse med organisationen Svenska Blå Stjärnan. I överenskommelsen står det att man ansvarar för att upprätthålla sina djurskötarkunskaper och att man står till förfogande som en resurs i händelse av en kris i samhället. Detta i den mån man kan vid det aktuella tillfället. Det kan exempelvis handla om ett större utbrott av djursmitta, oljeskadade fåglar eller att hjälpa lantbrukare som drabbats på olika sätt. Överenskommelsen löper i fyraårsperioder och förlängs automatiskt.
Den som skrivit överenskommelse med organisationen är skyldig att betala medlemsavgiften samt att genomföra minst tio dagars repetitionsutbildning under en fyraårsperiod. Repetitionen kan du göra på en gård på din ort, via ett lokalt anordnat repetitionstillfälle i ditt förbund eller hos distriktsveterinär.