Antagningsregler för sökande till Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildningar

Sökande ska:

 • vara svensk medborgare
 • vara betalande medlem i Svenska Blå Stjärnan
 • som lägsta ålder fylla 16 år det år grundutbildningen (Risk- och säkerhet och Grundkurs 1) påbörjas
 • som högsta ålder fylla 60 år det år grundutbildningen (Risk- och säkerhet och Grundkurs 1) påbörjas
 • vara tillräckligt frisk för att genomföra kurs

– Medlem som lider av åkomma som, om den inte kommer under behandling inom viss tid, kan vara livshotande, kan ej antas. Exempel på sådan åkomma kan vara: svårare allergi, blödarsjuka, insulinbehandlad diabetes.

– Vid vissa skarpa insatser som kan komma att bli aktuella finns det ibland begränsade resurser att tillgodose olika varianter av matallergier/speciella matbehov. Den som lider av svårare födoämnesallergi eller har behov av ovanligare specialkost kan därför inte antas. Vegetarisk mat, laktosfri mat och glutenfri mat är sådan mat som normalt kan tillhandahållas. Behovet av laktosfri- och glutenfri kost ska kunna styrkas av ett läkarintyg.

– Medlem som lider av psykisk obalans kan inte antas.

 • ha tillräckligt god kondition och fysik för att genomföra kurs. Ett riktmärke kan vara att deltagare bör klara av att springa 2 km i lätt terräng på 15 min.
 • vara i tillräckligt god fysisk form och ha tillräcklig styrka för att kunna lyfta tung utrustning i det praktiska arbetet med djur.
 • kunna tillgodogöra sig fakta/information muntligen och skriftligen.
 • kunna interagera i grupp och även kunna agera självständigt.
 • kunna sova i flerbäddsrum med andra kursdeltagare.
 • inte ha varit i kontakt med produktionsdjur i andra länder de senaste 48 timmarna innan kursstart på kurs med djurinriktning. Har sökande besökt en utländsk gård eller kommit i kontakt med klövbärande djur i ett område där mul- och klövsjuka förekommer måste det har gått 5 dygn mellan besök och kursstart.
 • ha en fungerande e-postadress som  finns registrerad i medlemsregistret och som läses. Detta då all kommunikation mellan Svenska Blå Stjärnan och den sökande till kurs sker via e-post.

Du får inte gå utbildning om:

 • Du är förtidspensionär
 • Du är sjukskriven

Bekräftelse och kallelse

Bekräftelse och kallelse till våra kursdeltagare skickas ut via e-post. Vi räknar med att du som har anmält dig till kursen och fått bekräftelse på att du är antagen också genomför kursen. Om du inte deltar i kursen och inte lämnar återbud senast tre veckor innan kursstart, fakturerar vi dig 500 kr. Är du förhindrad att delta p.g.a. sjukdom slipper du kostnaden på 500 kr mot uppvisande av läkarintyg.