Göteborgs ungdomsavdelning


AKTIVITETER 2019


MAJ OCH JUNI: VARDAGSLYDNAD FÖR VALP ELLER VUXNA HUNDAR

Kursen börjar den 16 maj kl 18.00 och fortsätter den 23 maj, 30 maj, 6 juni och slutar den 13 juni.

Plats: Sibräcka på Tjörn. Vägbeskrivning får du vid anmälan.
Kostnad: 800 kronor betalas till bankgiro 5259-0247
Max: 6 deltagare
Ålder: Från 8 veckor
Kursledare: Caroline Ottermalm

Skicka din anmälan till .

Hjärtligt välkomna!


JULI 2019: DJURSKÖTARLÄGER PÅ DINGLESKOLAN

Tycker du om djur och vill umgås och lära dig mer om hur man sköter olika djur är detta läger något för dig! På Dingleskolan finns fåglar, kaniner och andra smådjur liksom getter. Ledare för lägret är Caroline Ottermalm som själv är utbildad på Dingle Naturbruksgymnasium.

Plats: Dingleskolan
Datum: 6-7 juli eller 20-21 juli
Ålder: 9-14 år
Kostnad: 300:- insättes på BG 258-9588
Anmälan:

Ytterligare information kommer.


GENOMFÖRDA AKTIVITETER 201926 FEBRUARI 2019: ÅRSMÖTE I UNGDOMSAVDELNINGEN

Tisdagen den 26 februari var alla medlemmar välkomna till Göteborgs ungdomsavdelnings årsmöte. Vi träffades vid Gula längan vid Blå Stjärnans djursjukhus.

Vi behöver många ungdomsledare som kan hjälpa till vid läger och andra aktiviteter, så hör av dig  till ordförande Lisa Johansson om du är intresserad så får du veta mer:27-28 APRIL: HELGRIDLÄGER PÅ VALSÄNG PÅ TJÖRN

Vi upprepade de populära helgridlägren på Valsäng på Tjörn för de som har ridvana. Vi bokade in två helgläger och ett veckoläger. Ridpassen hölls av ridskolans ridinstruktör. På skolan finns såväl ponnyer som stora hästar. På Valsäng finns ridhus och paddock. Under helglägren blev det tre ridpass.

Plats: Valsängs ridskola, Tjörn
Datum: 27-28 april eller 6-7 juli
Ålder: 11-15 år
Antal: Max 10 deltagare per läger
Pris: 300:- (inklusive ridning, kost och logi), BG 258-9588

Du måste ha betalt din medlemsavgift för att kunna vara med på våra läger.


GENOMFÖRDA AKTIVITETER 2018


15 FEBRUARI 2018: BESÖK PÅ KVILLEHEDS SKATTEGÅRD I SÄVE

Under februarilovet besökte vi Yvonne och Anders i Säve. Vi fick prova på att med Yvonnes hjälp köra någon av Yvonnes snälla hästar och bekanta oss med korna i ladugården och alla mysiga hönor.22 FEBRUARI 2018: ÅRSMÖTE I GÖTEBORGS UNGDOMSAVDELNING

Den 22 februari hade vi årsmöte på Blå Stjärnans djursjukhus.APRIL OCH JULI 2018: HELGRIDLÄGER PÅ VALÄNGS RIDSKOLA

Under 2018 hade vi två helgridläger på Valsängs ridskola på Tjörn. Man fick en egen häst som man skötte under hela helgen. Man behövde ha god ridvana på lägren.
Datum: 7-8 april, ålder 10-15 år
Datum: 2-6 juli, ålder 11-15 år
Datum: 7-8 juli, ålder 14-16 år


 

h+ñstmys 900x300