Trollhättans ungdomsavdelning

Våra aktiviteter publiceras i medlemstidningen Stjärnfallet, på Norra Älvsborgs startsida  samt i vår Facebookgrupp.

Vill du veta mer om verksamheten i Trollhättans ungdomsavdelning så är du välkommen att höra av dig till Carina Chröisty chroisty@hotmail.com eller Lena Delin lenadelin@hotmail.com

215522_1808621093598_3152592_n

Årsmöte 2019

Årsmöte för Trollhättans Ungdomsavdelning hålles den 17 februari klockan 17.00 på Magnetvägen 20 i Trollhättan. Anmälan till Lena Delin lenadelin@hotmail.com

Kaninhoppning i Trollhättan
Vill du hitta på något kul ihop med din kanin? Kom på kaninhoppning i vår! Nybörjare eller vana hoppare – alla är välkomna!
Vi drar igång hoppningen den 17 januari kl. 18-19:00 i vår lokal på Magnetvägen 20 i Trollhättan (mittemot Beijers byggvaror) och fortsätter att träffas under våren.
Om du vill anmäla dig eller ställa frågor, hör av dig till Emma: emmalidman77@gmail.com , tel. 0738-301152.
Hoppningen kostar bara 20 kr/tillfälle och deltagare, men man måste vara medlem i Svenska Blå Stjärnan (100kr/år för medlem under 26 år, 150 kr för dig som har fyllt 26). Ansök om medlemskap på http://svenskablastjarnan.se/om-oss/bli-medlem/.