Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

 

Aktiviteter

21 oktober – Besök hos Get2Gether på Lidingö – Anmälan

Samling vid Högberga station (Lidingöbanan) 12.00

 

25 oktober – Veterinärvardag på Kavallerikasern – Anmälan

Våra medlemmar får även gå på aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, tex FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Kolla gärna deras hemsidor för att se vad dom gör.


Nästa styrelsemöte

Under oktober.

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:

Verksamhetsplan för 2016


Deadline för nästa Stjärnextra

20 september

Mailadress för bidrag till innehållet – använd styrelsens mail tillsvidare.


Årsstämma 2018

Dokument inför årsstämman
Årsbokslut
Stadgar för förbund
Valberedningens förslag
Inga motioner har inkommit
Inga propositioner finns