Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på Facebook och på Instagram.

 

Aktiviteter

Våra medlemmar får även gå på aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, tex FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Kolla gärna deras hemsidor för att se vad dom gör.


Nästa styrelsemöte

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:


Deadline för nästa Stjärnextra

Mailadress för bidrag till innehållet – använd styrelsens mail tillsvidare.


Årsmöte 2019

 

Handlingar inför årsmöte

Årsbokslut 2018

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

Normalstadgar för förbund


Motionera mera!

Så här gör du din röst hörd
Som medlem i Svenska Blå Stjärnan har du rätt att lämna in ett – eller flera – förslag till styrelsen i Stockholmsförbundet. Ett sånt förslag kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsmötet och dit är alla medlemmar välkomna!

Skillnad på förslag och motion
Under hela året kan du skicka in förslag till styrelsen på saker som du skulle vilja ändra på,
synpunkter eller annat. Men till årsmötet kallas ett sådant förslag för motion.
Så här skriver du en motion
– Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
– Skriv vad ärendet handlar om
– Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsmötet ska ta
– Skriv under dokumentet med ditt namn
– Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen

Var med och påverka
Det finns regler för när man senast måste lämna in en motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på nästa årsmöte måste du skriva den i god tid och lämna in den till styrelsen. Enligt stadgarna så ska en motion vara inlämnad till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet.

Exempel på hur en motion kan se ut
Till Stockholms läns förbunds årsmöte 13 februari 2020
Ang: Nya klubbjackor (inkl två bilagor)

Vi är många medlemmar som har djur och är aktiva med dessa på ett eller annat sätt. När man är iväg på djuraktiviteter, skulle det vara trevligt att samtidigt kunna göra reklam för vår fantastiska organisation. Jag tror att en så enkel sak som att ha en klubbjacka med Svenska Blå Stjärnans logga på sig, skulle göra stor skillnad, väcka folks nyfikenhet och på så sätt skapas möjligheter att informera fler om oss.

Jag föreslår
– att klubben köper in klubbjackor till alla medlemmar

UNDERSKRIFT
Namnförtydligande
ORT och DATUM
Bilagor
1. Offert svalare klubbjacka med logga
2. Offert varmare klubbjacka med logga