Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

 

Aktiviteter

Inga aktiviteter planerade för tillfället.

15 december – Luciatåg med Hovstallet & Skansens

Våra medlemmar får även gå på aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, tex FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Kolla gärna deras hemsidor för att se vad dom gör.


Nästa styrelsemöte

15 december.

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:

Verksamhetsplan för 2016


Deadline för nästa Stjärnextra

Mailadress för bidrag till innehållet – använd styrelsens mail tillsvidare.


Årsstämma 2018

Dokument inför årsstämman
Årsbokslut
Stadgar för förbund
Valberedningens förslag
Inga motioner har inkommit
Inga propositioner finns