Virustider

Då oroar sig allt fler för vad som ska hända med husdjuret om man själv drabbas av corona.

Än så länge har det nya coronaviruset som orsakar infektionssjukdomen covid-19 dominerat nyhetsrapporteringen under 2020, och det är något också vi på Svenska Blå Stjärnan märker av allt mer. Bland annat har många människor hört av sig som är oroliga över vad som ska hända med deras husdjur om de själva drabbas av viruset, och måste isolera sig eller i värsta fall behöver vårdas på sjukhus. En vanlig fråga är om Svenska Blå Stjärnan har volontärer som till exempel kan hjälpa smittade att rasta deras hundar. Någon sådan hjälp kan vi inte ge. Däremot har vi en hel del goda råd om hur man ska se till att ens husdjur klarar sig vid en kris, större som mindre.

Ett bra kontaktnät är viktigt

Kriser är oftast något man löser gemensamt och i samarbete. Om du till exempel skulle bli så pass sjuk att du inte själv kan rasta ditt djur är ett gott kontaktnät a och o. Vem är beredd att hjälpa dig med ditt djur om du inte själv kan ta hand om det fullt ut? Grannsamverkan är ett ord som främst brukar användas när det handlar om att förebygga brott. Men god kontakt med sina grannar kan vara viktigt av många andra skäl, till exempel om man behöver hjälp att rasta hunden. Det är alltid viktigt att det finns en trygg back up när problemen dyker upp.

Var väl förberedd

Att vara väl förberedd är en nyckel till att klara problem och kriser som kan drabba en själv och ens husdjur. Det handlar till exempel om sådant som att ha extra foder till hunden eller katten om man inte kan lämna sitt hem och att ha tillgång till fräscht dricksvatten i vattendunkar och petflaskor om det inte går att dricka kranvattnet.

Tänk på att alla bör vara så pass väl förberedda att de klarar sig under en tid (olika lång beroende på vad för typ av händelse det handlar om) vid en kris, utan hjälp av myndigheter. Det handlar till exempel om att ha ett förråd av mat och vatten eller att kunna klara ett längre strömavbrott.

Här finns mer information

Läs mer om hur du och dina husdjur klarar en kris här . Där finns bland annat våra checklistor för hur du skaffar dig bättre beredskap för att hjälpa följande djurslag: katter, hundar, fåglar, reptiler, gnagare, kaniner och hästar.

 

Du kan också läsa mer på:

Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens hemsida