Jönköpings ungdomsavdelning

Kontakta oss:

Elisabeth Johansson, ordförande Jönköpings ungdomsavdelning

E-post:

 

Susanne Bäckström, utbildningsansvarig

E-post:

 

 

 

 

Kallelse till:
Svenska Blå Stjärnan Jönköpingsförbund 2022-års förbundsstämma
och
Svenska Blå Stjärnan Jönköpings Ungdomsavdelnings 2022-årsstämma

Lördag 26/2-2022 kl 11.00
Mötet kommer att hållas digitalt med sedvanliga handlingar. Anmälan behövs för att få en länk för att kunna ansluta till mötet.
Anmälan senast 20/2-22 till:
eller tel: Susanne Bäckström 073-8277461 efter 15.00

Motioner ställs till förbundsstyrelsen och styrelsen för u-avd senast 6/2-22
Adress : Susanne Bäckström Törestorp Molyckan 335 74 Hillerstorp
eller

Nomineringar till styrelserna skickas till valberedningarna senast 6/2-22.
Den som nomineras skall vara tillfrågad och godkänt nomineringen.
Adress:

Välkomna!