Trollhättans ungdomsavdelning

Våra aktiviteter publiceras i medlemstidningen Stjärnfallet, på Norra Älvsborgs startsida  samt i vår Facebookgrupp.

Vill du veta mer om verksamheten i Trollhättans ungdomsavdelning så är du välkommen att höra av dig till Carina Chröisty carina.chroisty@vanersborg.se eller Lena Delin lenadelin@hotmail.com

215522_1808621093598_3152592_n

Årsmöte 2021

Årsmöte för Trollhättans Ungdomsavdelning hålles den 14 februari klockan
17.00 på Magnetvägen 20 i Trollhättan. Med reservation för förändringar.
Anmälan till Lena Delin lenadelin@hotmail.com