Riksstämma 2019

Svenska Blå Stjärnans riks- och ungdomsstämma hålls vartannat år. I år, 2019, är det dags för Jönköpings förbund att agera värd. 

Som medlem kan du delta både på riks- och ungdomsstämman oavsett vad du anmäler dig till. Det finns ett begränsat antal platser som i första hand är avsedda för förbundens ombud, ungdomsavdelningarnas ombud samt för Centralstyrelse och valberedning. Övriga kan anmäla sig i mån av plats.

Centralstyrelsen står för omkostnader för ett ombud per förbund – kost, logi och resa. Ombud väljs på förbundets årsmöte. Utse gärna även en suppleant om ombudet får förhinder.
Övriga deltagare står för sina egna kostnader. Centralstyrelsen har beslutat att för 2019 års stämma subventionera kostnaden för kost och logi för ytterligare en person per förbund, utöver ombudet. Övriga betalar självkostnadspris.

Vi bor på Elite Stora Hotellet Jönköping, som ligger centralt vid Vätterns södra strand. Där håller vi även stämmoförhandlingarna. Hotellet ligger nära Jönköpings tågstation.

Datum

11-12 maj är det stämmoförhandlingar men kom gärna på fredagen den 10 maj. Då välkomnar Jönköpingsförbundet oss alla vid 18.00. Vi äter en smörgås på hotellet innan vi 18.40 beger oss mot Tändsticksmuseet.

Tider

10 maj: 18.00 hälsar Jönköpingsförbundet alla välkomna
11 maj: 9.00 startar helgens stämmor
12 maj: 14.00 avslutas stämmorna med eftermiddagskaffe

Det fullständiga programmet med fler tidsangivelser laddar du ner här >>> Program Riksstämma 2019

Deltagarna bokar och betalar själva sina resor till och från stämman, förutom ombuden vars resor bekostas av Centralstyrelsen. Information om resebokning skickas ut separat till dig som är ombud. Kostnaden för stämmohelgen faktureras förbunden i början av april.

Kostnad kost och logi

Dubbelrum 2 nätter
Två nätter inklusive kost: 3 300 kr
En person kan boka för subventionerat pris: 2 995 kr

Enkelrum 2 nätter
Två nätter inklusive kost: 4 150 kr
En person kan boka för subventionerat pris: 3 850 kr

Anmälan Riksstämman 2019

Anmäl dig senast den 31 mars på vår anmälningssida.

Välkommen!