Ungdomsstämma 2019 i Jönköping

Svenska Blå Stjärnans riks- och ungdomsstämma hålls vartannat år. I år, 2019, är det dags för Jönköpings förbund att agera värd. 

Som medlem kan du delta både på riks- och ungdomsstämman oavsett vad du anmäler dig till. Det finns ett begränsat antal platser som i första hand är avsedda för förbundens ombud, ungdomsavdelningarnas ombud samt för Centralstyrelse och valberedning. Övriga kan anmäla sig i mån av plats.

Riksungdomsförbundet, RUF, står för omkostnaden för två deltagare (ett ombud och en suppleant) per ungdomsavdelning – logi, kost och resa. Ombud och suppleant väljs på ungdomsavdelningens årsmöte. Information om resebokning skickas ut separat till dig som är ombud eller suppleant.

Övriga betalar självkostnadspris samt bokar och betalar sin egen resa.

Vi bor på Elite Stora Hotellet Jönköping som ligger centralt vid Vätterns södra strand. Där håller vi även stämmoförhandlingarna. Hotellet ligger nära Jönköpings tågstation.

Datum

11-12 maj är det stämmoförhandlingar men kom gärna på fredagen den 10 maj. Då välkomnar Jönköpingsförbundet oss alla vid 18.00. Vi äter en smörgås på hotellet innan vi 18.40 beger oss mot Tändsticksmuseet.

Tider

10 maj: 18.00 hälsar Jönköpingsförbundet alla välkomna
11 maj: 9.00 startar helgens stämmor
12 maj: 14.00 avslutas stämmorna med eftermiddagskaffe

Deltagarna bokar och betalar själva sina resor till och från stämman, förutom ombuden och suppleanterna vars resor bekostas av RUF. Information om resebokning skickas ut separat till dig som är ombud/suppleant. Kostnaden för stämmohelgen faktureras förbunden i början av april.

Kostnaden för stämmohelgen faktureras ungdomsavdelningen i början av april.

Kostnad kost och logi

Dubbelrum 2 nätter
Två nätter inklusive kost: 3 300 kr

Enkelrum 2 nätter
Två nätter inklusive kost: 4 150 kr

Anmälan Ungdomsstämman 2019

Anmäl dig senast den 31 mars på vår anmälningssida.

Välkommen!