Ungdom

SBS‐RUF är riksorganisation för Svenska Blå Stjärnans ungdomsavdelningar och ungdomsdistrikt som bedriver ungdomsverksamhet på lokal och regional nivå.

Svenska Blå Stjärnans Centralstyrelse har fastställt det geografiska område som respektive ungdomsavdelning/ungdomsdistrikt verkar inom. Verksamheten bedrivs enligt SBS‐RUF:s grundstadga. Stadgarna fastställs av respektive förenings årsmöte. Ungdomstinget är SBS‐RUF:s beslutande organ. Ungdomsrådet är SBS‐RUF:s verkställande organ och har sitt säte i Stockholms län.