Blåtunga

Över 300 stjärnor har varit verksamma. Stjärnorna har gjort en fantastisk insats! Från Jordbruksverkets pressmeddelande:

“Drygt två år efter att det första fallet av djursjukdomen blåtunga påträffades i Sverige kan Jordbruksverket konstatera att smittan nu är utrotad från landet.

Ett intensivt arbete med framför allt övervakning och vaccination har lett fram till att EU accepterat att Sverige kan friförklaras från smitta. Sverige är det första EU-landet som haft fall av blåtunga orsakad av serotyp 8 och som sedan friförklarats från sjukdomen.”