Övriga uppdrag

Utöver uppdragsutbildningar har vi även uppdrag/samarbete med andra myndigheter och organisationer.

Gräsprovtagare till strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har i samverkan med Jordbruksverket en landsomfattande organisation för provtagning av betesgräs, vallfoder och spannmål. Organisationen sätts in i händelse av radioaktivt nedfall. Detta är en viktig del av samhällets krisberedskap. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2006 avtal med Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren och Bilkåren om verksamhetsledning, provtagning, hantering och transport till utsedda beredskapslaboratorier. Strålsäkerhetsmyndigheten utbildar verksamhetsledare som planerar och leder verksamheten i sitt län. I varje län är målet att det ska finnas verksamhetsledare från organisationerna Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren, Bilkåren, det vill säga minst tre verksamhetsledare per län. Verksamhetsledarna ansvarar för att rekrytera och utbilda provtagare, 10–15 stycken per län. Grundutbildningen för verksamhetsledarna är två dagar, med en årlig uppföljningsdag. Hela organisationen övas vid en fältövning under en dag på hösten. Är du intresserad av att bli gräsprovtagare? Läs mer här.

Oljeskadat vilt

Vi har tidigare utbildat medlemmar i att sanera oljeskadat vilt. Utbildningen gavs i samarbete med Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV) som har viltrehabiliteringar på många platser i Sverige. Utbildningar i sanering har även getts lokalt av olika förbund. Utbildade medlemmar har varit ute i skarpt läge och tvättat oljeskadade fåglar i bland annat kommunerna Tjörn och Järfälla. Vid båda dessa tillfällen ställde stjärnorna upp helt ideellt. På grund av att vi i år inte fått några medel till dessa utbildningar finns det i nuläget inga inplanerade kurser.

Djursjukhusen

Svenska Blå Stjärnan har arbetat för djursjukvård i Göteborgsområdet sedan 1933. Från 1967 ansvarar en stiftelse för driften av Blå Stjärnans Djursjukhus AB i Göteborg. I Borås har Svenska Blå Stjärnan arbetat för djurvård sedan 1954. 1978 fick Svenska Blå Stjärnan i Borås status som djursjukhus och drivs numera i stiftelseform. Sedan 1969 har stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm arbetat för djursjukvård och är en betydande delägare av Stockholms Regiondjursjukhus med de tre enheterna Djursjukhuset Albano, Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Gärdets Djurklinik. I Göteborg, Borås och Stockholm finns Blå Stjärnor med i stiftelsernas styrelse.

Svenska Blå Stjärnan och Studiefrämjandet

Svenska Blå Stjärnan har samarbete med Studiefrämjandet som är ett av Sveriges största studieförbund. De arbetar nära föreningar och grupper, där de ger stöd till människor som vill lära och utvecklas tillsammans med andra. Studiefrämjandets profilområden är natur, djur, miljö och kultur. Studiefrämjandet samarbetar med några av Sveriges största natur-, miljö- och friluftsorganisationer. De är partipolitiskt,
fackligt och religiöst obundna. Läs mer på Studiefrämjandet.

Frivilliga resursgrupper (FRG) från alla frivilliga organisationer

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – en frivillig resursgrupp.

Civilförsvarsförbundet utbildar i FRG. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. De samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På Civilförsvarsförbundets hemsida kan du läsa mer om vilka befattningar och utbildningar det finns inom FRG-konceptet. Där hittar du också kontaktuppgifter till förbundets verksamhetsledare som kan svara på frågor om hur FRG-verksamheten ser ut i respektive område.