Så tar du hand om dina hästar vid en kris

Efter de stora skogsbränderna är det många som har tänkt tanken: Vilken katastrof det skulle vara om en skogsbrand närmade sig på alla sidor om stallet! Hur skulle man klara sina hästar?

När försörjning av el, vatten, bensin, mat eller foder slås ut uppstår en samhällskris. Bränder och kraftiga stormar kan slå ut fungerande system och skapa kris för djur på olika sätt. Översvämning är ett exempel på naturkatastrof som kan drabba hästar hårt. Även värme och torka kan skapa kris och leda till svält. Vid krig och terrorattacker är det vanligt
att ström och vattenförsörjning angrips och slås ut, liksom telefoni och internet, vägar och broar.

Kan du klara dina hästar i en vecka?
Man kan inte räkna med att samhällets hjälpresurser kommer att räcka till alla direkt i början av en kris. Och hästar kommer antagligen inte att prioriteras den första tiden. En bra övning är att fundera på hur ett längre avbrott skulle påverka både dina egna och grannarnas hästar. Fokus bör ligga på att ordna vatten, värme, mat, kommunikation och skydd för dig själv samt vatten, foder och skydd för hästen.

Vatten är det mest kritiska
Vid ett elavbrott fungerar inte pumparna vilket innebär att det inte kommer något vatten ur kranarna. Därför behöver du ha en plan för tillgång till rent och drickbart vatten. Finns det källor och vattendrag i närheten, eller uppsamlat regnvatten? Vid översvämning är vattnet ute ofta nedsmutsat och kan innehålla farliga bakterier som gör att det behöver renas.

Varje häst behöver 25–40 liter vatten dagligen, eller mer i varma lägen. Om du ska evakuera hästar så behöver du ta med vatten i dunkar tills ni har kommit i säkerhet.

Planera för katastrof
Planera i förväg för hur du skulle kunna flytta hästarna i nödsituationer. Se till att de är permanent märkta, att deras signalement finns beskrivet och att de är fotograferade. Det här är bra ifall hästarna skulle skingras och komma bort under krisen. Sätt på en grimma märkt med hästens namn, ditt namn, mejladress och telefonnummer. Du kan också sätta på något mer kännetecken som ett id-band runt frambenet, halsen eller i manen eller svansens tagel – dock aldrig runt själva svansen. Lägg alla viktiga papper i ett vattentätt fodral.

Gör en nödverktygslåda redo med motorsåg och bränsle, hammare, spik, skruv och stängselmaterial. Skaffa flera batteridrivna lampor och reservbatterier, och en batteridriven radio. Om du behöver förbereda för storm, flytta undan eller bind fast allt som skulle kunna fara omkring. Gör två stora nödskyltar där det på framsidorna i stor stil står: HAR DJUR, BEHÖVER HJÄLP. På baksidorna: HAR DJUR, OK JUST NU. Dem ska du kunna använda om helikoptrar eller räddningsfordon söker
av området.

Förbered för evakuering
För att snabbt kunna forsla bort dina hästar vid en evakuering utrymning) är det bra att träna lastning. Förbered för vart du skulle ta dem. Fundera på om du har någon vän i en region utanför krisområdet. Kontakta din lokala länsstyrelse eller krisorganisation för att höra om det finns anvisade, skyddade platser dit djur kan tas.

Packa en första hjälpen-låda som är bärbar och andra saker som du har förberett. Packa tillräckligt med vatten (det kan gå åt 25–75 liter per häst och dag), hö, kraftfoder, och eventuella läkemedel så att det räcker i flera dagar.

Om det inte går att evakuera hästarna
Om det är omöjligt att evakuera hästarna behövs en annan plan. Kommer hästarna att ha det bäst i sitt stall, i en hage eller lösa i naturen? Det som avgör är hur stallet och naturen ser ut och vad faran är.

Se upp med giftiga växter, elledningar, flygande material (vid storm) och lågt liggande marker (vid översvämning). Ge varje häst tillgång till hö och minst två hinkar vatten. Kontakta din lokala länsstyrelse eller krisorganisation för information om vad samhället planerar. Dela evakueringsplanerna för dig och/eller djuren med vänner och grannar.

Sätt upp skriftlig information på gården till eventuell räddningspersonal som behöver veta vad som gjorts. Slå av strömmen innan du lämnar stallet.

När katastrofen slår till
Evakuera dig och hästarna så snabbt som möjligt. I områden med farliga stormar bör man till exempel utrymma två dygn innan stormen förväntas komma. Det är inte bra att fastna i trafiken med hästar under ett  katastrofläge. Vänta inte heller till sista minuten. Då kan du få order av räddningspersonalen om att inte ta med dig hästarna. Risken är stor att de blir utan skötsel, foder eller vatten i flera dagar.

Förebygg stallbrand och dess effekter
Stallbränder går oerhört fort. Utrustning och foder för hundratusentals kronor kan snabbt gå upp i rök och hästar kan bli innebrända. Förebyggande åtgärder är rökförbud, försiktighet med maskiner och lättantändliga material, säker elutrustning, brandvarnare och att undvika onödiga elprylar i stallet.

För att underlätta snabb utrymning ska stallgångar, dörrar och boxdörrar hållas fria. Grimmor och grimskaft ska finnas nära varje häst. En utrymningsplan ska finnas för varje byggnad och alla ska kunna den. Brandsläckare ska finnas, gärna vid varje ingång. Sätt upp nödnummer till räddningstjänsten, stallägare, veterinär, hästägare och en tydlig adress till stallet för att kunna larma rätt. Se också till att det är tydligt skyltat till stallet för räddningstjänsten. Brandöva gärna med dina hästar och den lokala brandkåren.

Om det börjar brinna
Ring 112. Gå inte in i stallet om det redan är fyllt av lågor. Om det går att gå in, ta ut en häst i taget. Börja med dem som är lättast att nå. Oftast går det bäst utan att täcka för ögonen på dem. Släpp dem inte lösa så att de kan rusa in igen.

Efter en brand bör varje häst veterinärundersökas. Förutom brännsår kan särskilt lungorna skadas och kolik kan uppstå.

Efter en katastrof
Ofta är vägarna blockerade eller förstörda efter en naturkatastrof. Se upp för strömförande ledningar och att stallet inte rasar över dig. Lugna hästarna och ta hand om dem. Städa upp stallet och rensa infartsvägen. Sätt upp dina nödskyltar (se ovan) med rätt sida utåt. Sätt den ena vid infarten och lägg den andra på mark/tak så att flyg kan se den. Använd OK-sidan om du inte har ett svårt skadat djur. Hjälp kommer att anlända så småningom i vilket fall.

Hur skadas hästar vid naturkatastrofer
Förutom de uppenbara farorna att hästar exempelvis kan brännas, drunkna eller skadas akut, så finns det också många andra problem som kan uppstå. Hästar kan få njurskador av uttorkning, de kan få elektrisk chock av strömförande ledningar när de söker vatten och de kan bli påkörda om de irrar omkring på bilvägar. Dessutom kan hud och hovar ha tagit skada av vad de har varit med om och de kan få i sig vatten som är smittat med bakterier och parasiter.

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär SVA

Läs mer om hästar och rök från skogsbränder >>