Sommarens faror för hunden och katten

Heta bilar, ilskna huggormar, krossat glas och fästingar som sprider smittor är några av de faror som katter och hundar kan utsättas för under sommaren. Därför har Svenska Blå Stjärnan tagit hjälp av Jonas Eriksson, legitimerad veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, för att ge tips som hjälper dig att förebygga och agera rätt om något skulle hända.

Getingar

Ett eller två stick är oftast ingen fara för hunden eller katten, men får djuret fler stick bör man uppsöka veterinär. Stick långt bak i munnen kan ge andningsbesvär som brukar försvinna efter några timmar.

Vid getingsstick, ring och rådgör med veterinär – kortison kan ibland ges efter ordination.

Blågröna alger

Blågröna alger finns i både sött och salt vatten. Algerna producerar ett gift som hunden kan få i sig om den slickar i sig vatten. Även om hunden fått i sig bara en mun av vattnet ska du uppsöka veterinär. Hunden kan få leverskador, neurologiska skador och skador på mag- och tarmsystemet även vid små mängder. Veterinären kan se till att hunden kräks och eventuellt komplettera behandlingen med bland annat aktivt kol, dropp och blodprover.

Huggormar

Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst, men oftast är det på våren som vi ser huggormarna. De ligger då och solar för att få upp sin kroppstemperatur. Under april–maj är risken stor att råka trampa på en orm och för hunden att springa över den. Katter är mindre känsliga än hundar för ormbett.

Vad gör jag om hunden eller katten blir biten?

 • Direkt efter att djuret blivit bitet är det viktigt att det inte rör sig. Giftet sprids snabbare från bettet ut i kroppen vid rörelse.
 • Om det är möjligt ska du lyfta och bära hunden/katten.
 • Du ska inte lägga tryckförband, inte försöka suga ut giftet eller liknande från bettet, låt det vara och åk direkt till veterinär. Eftersom skadorna kan komma flera dagar efter bettet ska du åka in även om hunden inte är direkt påverkad. Giftet kan nämligen påverka bland annat hjärta, lever och njurar. Om du är långt ifrån veterinär – ring veterinär eller alternativt giftcentralen för att få råd.
 • Om bettet sitter vid luftvägarna kan andningssvårigheter uppstå. När hunden kommer till veterinären får den bland annat dropp, antihistamin och smärtstillande och får stanna kvar. Även antiserum kan ges, vilket kan vara mycket effektivt i behandlingen av ormbett.

Se kontaktuppgifter under rubriken Viktigt! längst ner.

Fästingar

Det finns många olika typer av fästingmedel för katt och hund och för hundar finns det även fästinghalsband. Det är viktigt att inte använda hundens fästingmedel på katten. Läs noga på förpackningen vilket djurslag medlet är ämnat för.

De smittor som sprids via fästing till våra hundar är Borrelios och Ehrlichios, som numera heter Anaplasma. Sjukdomarna kan ge allvarliga problem som blodbrist, feber, ledinflammationer och rörelsestörningar. Ledinflammationer, feber och nedsatt  prestationsförmåga och trötthet är de vanligaste symtomen och varje säsong drabbas ett antal hundar av fästingburna sjukdomar. I en del fall får hunden mycket påtagliga symtom med hög feber och vinglighet. I andra fall märker man inte av den akuta fasen mer än att hunden blivit mer trött än vad den brukar vara. Uppsök veterinär om du tycker att hunden är allmänpåverkad, haltar, har ont i lederna, har feber eller svullna lymfkörtlar.

Även hundar kan få TBE (hjärnhinneinflammation) via fästingarna. Det är dock mycket ovanligt. Symtomen vid TBE är bland annat stelhet i nacken, vinglighet och ibland kramper. Det finns inget bot, utan man får sätta in understödjande behandling tills hunden återhämtat sig, det kan ta månader till år.

Paddor

Paddor har ett gift på ryggen som gör att hunden kan bli rejält illamående och börja dregla extremt mycket om den slickat på paddan. Detta är inget farligt utan brukar gå över efter några timmar. Paddans gift är bland annat muskelförlamande.

Skärsår

På sommaren är det tyvärr vanligt med krossat glas i naturen. Om djuret får djupa skärsår bör man åka till veterinären. Vid olyckshändelsen kan du bandagera såret, blöder det igenom kan du lägga på ett till bandage. Ta då inte bort det första. Ha alltid med en vet-flex, kompress och gasbinda i fickan när du är ute och går med din hund i skogen.

Brännmaneter

Ibland tuggar hundar i sig brännmaneter när de badar och kan bli brända i munnen som vid getingstick. Det går för det mesta över av sig själv och bara i enstaka fall behöver man uppsöka veterinär. Ring och rådgör med veterinär om du ser att hunden mår dåligt.

Hemmaapotek för hund- och kattägare

 • Vet-flex
 • Termometer
 • Bandage, gasbinda, bomull
 • Fästingborttagare
 • Koksalt
 • Sax
 • Pincett

Viktigt!

 • Kontakta alltid veterinär eller alternativt Giftinformationscentralen för rådgivning vid huggormsbett eller stick.
 • Läs mer om huggormsbett på hund www.svf.se sök ormbett.
 • Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt.
 • Ring 08-33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar – dagtid.

 

Ladda ner hela texten som ett flygblad.

Läs också om faran med värme i parkerade i bilar.

 

Textgranskare: Jonas Eriksson var veterinär och klinikchef för akut- och intensivvårdsavdelningen på Blå Stjärnans Djursjukhus när texten togs fram. I dag är han chefsveterinär på Norra Djurakuten i Alafors.

 

Foto: MF Photo/Shutterstock

Fler nyheter

2021-10-04
Idag är det exakt 90 år sedan Djurens dag hade premiär. Gör något extra för ditt djur på en mycket viktig dag som allt för få känner till. Djurens dag startades av en grupp italienska…
2021-10-03
Nu är det bara timmar kvar av Krisberedskapsveckan 2021. Under sju dagar har Svenska Blå Stjärnan lagt upp en del av vårt digra material om krisberedskap på vår hemsida – här passar vi på att…
2021-10-02
Hur mycket vet du om krisberedskap? Ta reda på det och förena nytta med nöje med Svenska Blå Stjärnans tipspromenad. Svenska Blå Stjärnans tipspromenad handlar om krisberedskap och har tio frågor med tre svarsalternativ (1,…
2021-10-01
Svenska Blå Stjärnan har bland annat samhällets uppdrag att ta hand om djur vid katastrofer och utbrott av smitta. Genom åren har vi hjälpt till vid många olika kriser – här kan du läsa om…