Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap

Kursen Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap ger deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett Försvarsutbildarna i uppdrag att genomföra en grundutbildning för nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser.

Kursen vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer och genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Det är därför viktigt att du som deltagare i första hand bor i det län där kursen genomförs. Resor och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut av Försvarsutbildarna. I första hand prioriteras du som är en nyckelperson inom vår organisation.

Kursplats och datum meddelas vid ett senare tillfälle.