Kontrollberedskap för honungsbin

Detta är en kurs med syftet att ge kunskap om bisjukdomar och att skapa beredskap för framtida sjukdomsövervakning och bekämpning.

Kursen kommer att ge grundläggande kunskap om honungsbin och vi kommer att gå igenom generell sjukdomsspridning, sjukdomar, parasiter och skadegörare hos honungsbin. Kursen vänder sig först och främst till dem som har tecknat en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan men även de utan tidigare överenskommelse är välkomna att söka kursen. Du behöver inga förkunskaper gällande honungsbin men ska vilja hjälpa till vid eventuella sjukdomsutbrott hos bin.