Repetition

När du har genomfört risk- och säkerhetsutbildningen samt grundkurs 1 och tecknat en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan kan du börja repetera dina kunskaper. Du kan gå en repetitionskurs eller repetera på gård.

Om du skall göra din repetition på en gård bestämmer du själv på vilken gård och vid vilken tid på året du vill göra din praktik. Mjölkning och skötsel av lantbrukets djur (ej häst) räknas som repetition. Vi ser gärna att du repeterar ett par dagar varje år och sprider ut det totala antalet repetitionsdagar (minst 10 dagar, max 17 dagar med ersättning) över fyraårsperioden. Detta för att hålla kunskaperna så uppdaterade som möjligt. Innan du påbörjar din handledda praktik är det viktigt att du meddelar utbildningsansvarig i ditt förbund eller kansliet.

Vad som räknas som repetition?

 • Repetition under handledning på gård. Följande djurslag är godkända för repetition under handledning:
  • nötkreatur: mjölkning alt. mer omfattande skötsel av
  • köttdjur
  • grisskötsel
  • fjäderfäskötsel
  • fårskötsel, hjälp vid lamning etc.(gäller även getproduktion)
  • hjälp vid djurhantering, förflyttning av djur, klövvård etc
 • Repetition på 4H gård med allmän djurhantering (lantbruksdjur)
 • Repetition med distriktsveterinär för dem som genomfört delegerad läkemedelshantering och/eller smittskyddskursen.  Hjälp vid avhorning, kastrering, provtagningar etc.
 • Repetitionsutbildning anordnad av förbunden.

Vad får en repeterande stjärna för ersättning?

Den som ”repar” får 80 kr i skattefri repetitionspremie per dag. Utöver detta utgår en dagersättning eller dagpenning. Dagersättningen är på 72 kr per dag och utgår om du ej är berättigad till dagpenning. Om du har repeterat 3 dagar eller mer är du berättigad till dagpenning. Dagpenningen baseras på din inkomst och ett löneintyg från din arbetsgivare behövs därför. Dagpenningen beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och är 90 procent av din SGI delat på 365 dagar – lägst 130 kr per dag och högst 842 kr per dag. Den 1 juli 2018 höjs det högsta beloppet till 898 kr per dag. På dagpenning dras 30 procent preliminärskatt. Studerande får 130 kr i dagpenning. Om du repeterar en helg då du skulle ha jobbat krävs ett underskrivet intyg från din arbetsgivare.

Det utgår en ersättning på 250 kr per dag och Blå Stjärna till lantbrukaren. Var vänlig och fyll i uppgifterna på blanketten. I första hand sätter vi in lantbrukarens pengar på ett bank- eller plusgirokonto. Saknas detta går det bra med banknamn, clearing- och kontonummer.

Observera att båda blanketterna (sida 1 och 2) måste inkomma inom tre månader efter avslutad kurs/repetition, annars utgår ingen ersättning. Repetitionsblankett hittar du här.