Speciell nationaldag för Svenska Blå Stjärnan

På plats med fanbärare i två festtåg. Dessutom kommer Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, där vi är en av 18 medlemsorganisationer, få ta emot en fana från Kung Carl XVI Gustaf. Och på Artillerigården utanför Armémuseum lär vår utbildningskonsulent Eva Ladberg ut första hjälpen för hund. Årets nationaldag i Stockholm kommer bli speciell för Svenska Blå Stjärnan.

På årets nationaldag är det exakt 500 år sedan Gustav Vasa blev vårt lands kung och den skandinaviska unionen Kalmarunionen upplöstes. Och med det växte nationalstaten Sverige fram. 2023 års nationaldagsfirande lär bli speciellt, också för Svenska Blå Stjärnan.
Det kommer firas stort i landet den 6 juni, inte minst i Stockholm. Där är festtåget från Kungsträdgården till Skansen en av höjdpunkterna. I år kommer närmare 15 medlemmar från Svenska Blå Stjärnan Stockholm vara med i det, inklusive fanbärare som antingen bär Svenska Blå Stjärnans fana eller den svenska fanan. I det långa festtåget kommer musikkårer, skolor, idrottsföreningar, studentföreningar, frivilliga försvarsorganisationer och många fler gå.

Får fana av Kungen

Festtåget avgår från Kungsträdgården klockan 16.15 och beräknas vara framme vid slutmålet Skansen cirka 45 minuter senare.
På Solliden på Skansen håller sedan Kung Carl XVI Gustaf tal till Sverige och delar ut fanor till tio utvalda organisationer. En av dessa är Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS), som Svenska Blå Stjärnan är medlem i. En rad olika artister kommer också uppträda på Skansen. Stiftelsen Sveriges Nationaldag arrangerar det officiella firandet på Skansen den 6 juni. Sveriges Television sänder arrangemanget.

Kvällståg till Nordiska museet

Efter firandet på Skansen är det dags för ytterligare ett festtåg, där fandelegationer från olika organisationer – däribland Svenska Blå Stjärnan – ingår. Den här gången går festtåget från Skansen till Nordiska museet.

Första hjälpen för hund på Artillerigården

Det händer också mycket på Armémuseum i Stockholm på nationaldagen – även här är Svenska Blå Stjärnan med. På programmet står bland annat intressanta föreläsningar, uppträdande av arméns musikkår och tal av riksdagens talman Andreas Norlén. Det kommer vara fri entré till Armémuseum den 6 juni.
Flera frivilliga försvarsorganisationer kommer vara på plats på Artillerigården utanför Armémuseum på nationaldagen. Svenska Blå Stjärnan delar tält med Civilförsvarsförbundet och vår utbildningskonsulent Eva Ladberg kommer bland annat visa hur man gör första hjälpen på hund.
Läs mer om nationaldagsfirandet på Armémuseum på Armémuseums hemsida

Foto: marsjo/Pixabay

Svenska Blå Stjärnan på plats när armén 500-årsfirar

Allt från uppvisning med karoliner à la svensk stormaktstid till att man kan se det dagsaktuella vapensystemet Archer ”in real life”. Programmet är digert och Svenska Blå Stjärnan på plats när svenska armén firar 500 år på Gärdet i Stockholm lördagen den 27 maj.

Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten ger på sin hemsida en historisk bakgrund till varför den svenska armén fyller 500 år just i år:
”Den 17 juni 1523 överlämnar kommendanten i Stockholm nycklarna till Gustav Vasa som två veckor tidigare den 6 juni utsetts till kung vid riksdagen i Strängnäs. Detta innebar slutet för Kalmarunionen och början på kungariket Sverige.
I samband med detta blev även den svenska armén en egen institution.”

”Explosiva inslag”

Det ska firas nu på lördag – ordentligt. Dagen börjar klockan 10 med fanfar, salut och invigningstal och avslutas klockan 19.15 med Arméns stora tapto (militär signal på kvällen som säger att det är dags för manskapet att ta sig tillbaka till sin förläggning och ta nattvila). Däremellan blir det bland annat uppvisning av karoliner och husarer, fallskärmshoppning från helikopter, uppvisning av arméflyget och ”modern stridsförevisning”.
Enligt Försvarsmakten innehåller en del programpunkter ”explosiva inslag med risk vad gäller hörsel upp till 50 m avstånd”. Därför kommer dessa ”genomföras på en uppvisningsyta utom riskavstånd för allmänheten”.

Alla Sveriges arméförband och försvarsindustrin är på plats på Gärdet den 27 maj. Det kommer också en rad olika frivilligorganisationer, däribland Svenska Blå Stjärnan, vara.

Se hela programmet och läs mer på Försvarsmaktens hemsida

Det här beslutades på Riks- och Ungdomsstämman 2023

För två år sedan fick de hållas digitalt när pandemin härjade i Sverige. I år kunde Svenska Blå Stjärnans Riks- och Ungdomsstämmor hållas ”in real life”, på Bohusgården i Uddevalla. Vi berättar om några av besluten som togs.

Platsen var ett soligt Uddevalla när Riksstämman och Ungdomsstämman hölls helgen 6-7 maj. Svenska Blå Stjärnan Göteborg och Bohuslän stod för ett lyckat värdskap. Ombud från lokal- och ungdomsförbunden, Centralstyrelsen, Riksungdomsförbundet och kansliet var på plats.
Riksstämman och Ungdomsstämman hålls vartannat år. Där bestäms bland annat hur Svenska Blå Stjärnan ska arbeta under de kommande åren, både på ungdoms- och vuxensidan.

Numera två ordförande i RUF

Först ut under stämmodagarna var Ungdomsstämman, som är Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbunds högsta beslutande organ. Under den fattades flera beslut. Eftersom Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund är en fristående organisation ska de lokala ungdomsavdelningarna runtom i landet byta namn till ungdomsförbund. Detta för att markera att de är självständiga och inte avdelningar till Svenska Blå Stjärnans lokalförbund ”på vuxensidan”. Ungdomsrådet, alltså Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbunds högsta verkställande organ, byter officiellt namn till Riksungdomsförbundet (RUF). Ett namnbyte som i praktiken redan gjordes långt innan Ungdomsstämman 2023.
2021 bestämdes det att Riksungdomsförbundet från och med 2023 ska ha två ordförande i stället för en. Det beslutet blev nu verklighet i praktiken på Ungdomsstämman 2023. Moa Rönnhagen omvaldes till ordförande, en post hon numera delar med nyvalda Amelia Palmnäs från Göteborgs ungdomsförbund. Till övriga styrelseledamöter valdes Lisa Johansson (omval), Caroline Ottermalm (omval) och Elin Almberg (nyval).
Ungdomsstämman klubbade igenom verksamhetshetsplanen för Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund åren 2023-2025. I den står bland annat att fler ungdomsledare ska utbildas, att RUF ska stötta de lokala ungdomsförbunden ”i att ha fungerande styrelser, verksamhet och administration” och att man ska arbeta för att få fler aktiva ungdomsförbund.

Professor ny i centralstyrelsen

Under Riksstämman, som är Svenska Blå Stjärnans högsta beslutande organ, var både propositioner från Centralstyrelsen (CST) och motioner från våra lokala förbund uppe för beslut. Bland annat bestämdes att medlemsavgiften höjs från och med den 1 januari 2024, från 150 till 200 kronor för helbetalande medlem över 26 år eller som fyller det under aviseringsåret. Samtidigt höjs medlemsavgiften för familjemedlemmar från 25 till 30 kronor.
Riksstämman antog verksamhetsplanen för Svenska Blå Stjärnan 2023-2025. I den slås bland annat fast att den stora satsning som nu görs på totalförsvaret innebär att vi, som en frivillig försvarsorganisation, behöver lägga mer resurser på rekrytering, marknadsföring, information och organisering. Arbetet med att få fler medlemmar i landets mellersta och norra delar ska fortsätta och intensifieras. Svenska Blå Stjärnan ska också få till ett närmare samarbete med andra organisationer med ”liknande målsättning”. Det kan till exempel handla om andra frivilliga försvarsorganisationer, naturbruksgymnasier och 4H.
Valberedningens förslag till ny Centralstyrelse, det vill säga Svenska Blå Stjärnans högsta verkställande organ, gick igenom. Det innebär bland annat att vi kan välkomna Lena Lidfors, ordförande för Svenska Blå Stjärnan Skaraborg och professor i etologi på SLU, som ny ledamot. Elisabeth Olofsson omvaldes som ordförande och Karin Krönmark som vice ordförande. Övriga ledamöter: Tom Heidelbach (omval), Katarina von Hofsten (omval), Helen Johansson (omval) och Ingalill Wallin (omval).
I samband med stämmorna tilldelades fyra Blå Stjärnor guldmedalj för sina viktiga insatser för Svenska Blå Stjärnan: Ulrika Ewest Karlsson, Anita Lundahl, Agneta Thor Saar (alla Göteborg och Bohusläns förbund) och Annika Johansson (Södra Älvsborgs förbund). Även Frida Wrang (Bjärke ungdomsförbund), som inte var med under stämmodagarna, har tilldelats guldmedalj.

Foto: Pontus Ljunghill

Snart drar kampanjen ”Stoppa kvarkan” igång

När kampanjen ”Stoppa kvarkan” drar igång nästa vecka kan man konstatera att kvarkafallen i Sverige ökar för första gången på flera år. Med kampanjen vill Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och flera svenska organisationer bekämpa och sprida kunskap om en fruktad infektionssjukdom bland hästar.

För första gången på länge ökar kvarkafallen i Sverige. År 2021 drabbades 57 hästanläggningar i landet av sjukdomen, 2022 hade den siffran stigit till 66.
Kvarka är mycket smittsamt. Sjukdomen slår ofta hårt mot olika hästanläggningar – ridskolor och stall som drabbas kan få stänga ner sin verksamhet i månader.
Kampanjen ”Stoppa kvarkan” hålls en vecka varje år, i år äger den rum under perioden 1-7 maj. I kampanjen deltar förutom SVA bland annat HästSverige, Svenska ridsportförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Länsstyrelserna och Sveriges veterinärförbund. Målet med kampanjen är enligt SVA:s hemsida bland annat ”att inga fler hästar ska bli smittade från den första som visar symtom, och att okunnighet och rädsla kring smitta ersätts av kunskap och trygghet i hur smittan kan stoppas”. SVA skriver också att:
”Genom att bli bättre på att identifiera hästar med symtom, isolera misstänkta fall, och iaktta en bra hygien kommer vi inte bara minska risken för spridning av kvarka, utan på köpet kommer faktiskt också andra smittor, som hästcorona, virusabort, ringorm och andra hästplågor att kunna förhindras. Vaccination kan skydda hästar från sjukdomen.”

Mycket tufft både psykiskt och ekonomiskt

En av dem som kommer delta under kampanjveckan är Gittan Gröndahl, statsveterinär på SVA och expert på kvarka. Den 3 maj medverkar hon i en podd om sjukdomen.
– Jag kommer prata om hur jobbigt det är att vara med om ett kvarkautbrott, det är både psykiskt och ekonomiskt mycket ansträngande. Det är ett antal näringsidkare inom olika verksamhetsgrenar som lider förluster genom verksamhetsavbrott, stoppad handel, stoppade tävlingar och många veckor av merarbete. Hästarnas sjuklighet, nedsatta prestation och dödsfall kostar också. Det är verkligen läge att peppa för rätt rutiner och investeringar för att stoppa kvarkan, säger hon till SVA:s hemsida.

Gå till kampanjsidan för ”Stoppa kvarkan”
Läs mer om sjukdomen kvarka på SVA:s hemsida

Foto: AlisaDyson/Pixabay

Rädda igelkottar från att brinna inne på valborg

Valborg har kallats årets farligaste dag för Sveriges igelkottar och mängder av dem dör av majbrasornas eld varje år. Det här behöver du tänka på för att kunna fira in våren utan att djurliv går förlorade i lågorna.

Valborgsmässoafton är en mardröm för många av landets igelkottar, när det eldas från norr till söder. För att komma undan kyla och få skydd bygger igelkottar gärna bon i rishögar som sedan bränns upp den 30 april. En del av de blivande majbrasorna har byggts upp under lång tid och kan ha hunnit bli små bostadsområden för djur. Inte bara igelkottar, andra djur – som fåglar och harar – bygger också bon i rishögar och riskerar att brinna inne på valborgsmässoafton. Till skillnad från de flesta andra djur flyr dock sällan igelkotten från elden. När den blir rädd kurar den i stället ihop sig med taggarna utåt.

Flytta och undersök majbrasan

Hur ska man då göra för att inte djurliv går till spillo i majbrasornas lågor? Här kommer några tips:
– Gör i ordning majbrasan så sent som möjligt för att minska risken för att djur bosätter sig i den.
– Undersök och flytta rishögen en bit bort samma dag som den tänds på. Är majbrasan stor och svår att flytta kan du använda dig av en lång planka med vars hjälp du kan häva upp brasan för att undersöka den närmare. Att bara skaka på pinnar och kvistar ger sällan något – djuren flyttar sig visserligen, men lämnar troligen inte rishögen.
– Sprid information till andra om hur man undviker att elda upp igelkottar och andra djur – och rädda liv. Tipsa också de som arrangerar valborgsfirande på offentliga platser med stora majbrasor att de bygger staket runt om bålet för att undvika att djur söker sig dit. Eller föreslå att de placerar brasan på en flotte i vattnet.

Sveriges igelkottar har minskat på senare år och klassas som ”nära hotad” på SLU Artdatabankens röda lista. Tänk på att hjälpa och skydda dem året om, inte bara på valborgsmässoafton. Det kan till exempel handla om att vara försiktig när du beskär buskar och snår och se till att inga igelkottar brinner inne när du eldar upp lövhögar.

Foto: Alexas_Fotos/Pixabay

Så ger du ditt djur en skön och säker påsk

Choklad, pynt och fet och salt mat. Sådant som hör påsken till för oss människor, men som för hundar och katter i värsta fall kan vara livsfarligt. Vi berättar om farorna du behöver ha koll på för att ge ditt djur en riktigt skön påsk, utan illamående och veterinärbesök.

Pynta, men håll uppsikt

Påskris, prydnadsägg, hemmagjorda små kycklingar med mera. Det är några exempel på pynt som hör påsken till. Men snören, ståltrådar, fjädrar med mera är inget man vill att leksugna katter och hundar ska få ner i magen. Vill det sig illa kan det nersvalda påskpyntet inte komma ut den normala vägen – i så fall måste hunden eller katten opereras för att lösa problemet.
Skippa inte pyntet, men ha koll på vad ditt djur gör med det.

Påskmaten sällan något för husdjur

Det brukar ofta sägas att påskmaten är lättare än julmaten, men det är fortfarande knappast en diet för den som vill gå ner i vikt. Och under påsken går en del igen från julbordet. Janssons frestelse och västerbottenostpaj är två populära rätter vid båda högtiderna – fet och salt mat som inte är något för djurmagar. Husdjur som får i sig fet och salt mat kan bland annat få kräkningar, diarré, inflammation i bukspottskörteln och saltförgiftning.
Lök, både rå och tillagad, är inte heller att rekommendera för hunden eller katten. Den innehåller allicin, som kan skada husdjurs inre organ, till exempel levern.
Har du gäster, tala om för dem att inte bjuda din hund eller katt på godsakerna på påsktallrikarna.
Ge alltså inte ditt djur rester av människopåskmaten, utan låt det fira med något annat gott. En hund kan till exempel få ett smaskigt tuggben eller lite hundgodis.

Choklad, nej tack

I en artikel från 2015 skrev Icakuriren att genomsnittssvensken åt 1,4 kilo godis under påskveckan, jämfört med 220 gram en vanlig vecka. Det är rätt troligt att sifforna kommer vara ungefär desamma detta år.

Choklad i alla möjliga former är populärt att stoppa i påskäggen. Men att få i sig choklad kan vara farligt för både hundar och katter, särskilt mörk som har en hög kakaohalt. Katter är dock sällan intresserade av sötsaker.
Choklad innehåller ämnet teobromin – som är giftigt för hundar och katter –och vill det sig illa är livet i fara för ett djur som fått det i sig. En hund som ätit choklad kan få symptom som att den kräks, dräglar, skakar, behöver kissa ovanligt ofta och får hjärtklappning. Tecknen på chokladförgiftning kan komma efter några timmar, men det kan också dröja i upp till ett dygn innan de visar sig.
Hur mycket som behövs för att din hund eller katt ska råka illa ut beror på vilken typ av choklad det handlar om – mörk är alltså klart farligare än ljus – och hur stort djuret är. En hund som väger tio kilo kan till exempel få i sig upp till 40 gram mörk choklad utan större risk. För ljus choklad ligger den siffran på cirka 100 gram. Men en tumregel är att hålla ditt husdjur borta från choklad helt och hållet.

Precis som med påskmaten är det viktigt att du säger till dina gäster att de absolut inte får bjuda hunden eller katten på choklad. Kontakta veterinär om du misstänker att ditt djur fått i sig farliga mängder.

Påskliljor kan vara dödliga

Eftersom de första trumpetnarcisserna vanligtvis slår ut i april i Sverige är det naturligt att de allra flesta på våra nordliga breddgrader känner växten under namnet påsklilja. Den är vacker med gul blomma, men en hund eller katt som äter av den kan få njursvikt eller i värsta fall dö. Löken är den farligaste delen att få i sig, men hela växten är giftig. Uppsök veterinär direkt om ditt djur tuggat i sig påsklilja.
Det är långt ifrån bara påskliljor i vår vilda flora eller bland våra krukväxter som kan orsaka stor skada på hundar och katter som äter dem: liljor överhuvudtaget, snödroppar och fredskalla är några exempel.

Ställ skadliga krukväxter utom räckhåll för katten eller hunden. Och var uppmärksam på växter i det vilda.

Annat att se upp med

Det är troligt att mycket som inte är direkt förknippat med själva högtiden också äts under påsken, och en del av det är inte bra för hundar och katter. En sådan sak är nötter med skal som lätt kan sväljas hela och fastna i ditt djurs mag- och tarmkanal – ofta är det då nödvändigt med operation. Vill det sig riktigt illa fastnar nöten i matstrupen och då är det risk att djuret kvävs.

Vindruvor och russin är annat som hundar och katter bör hålla sig borta ifrån eftersom de kan få njursvikt, ibland av mycket allvarligt slag, om de äter det. Kontakta veterinär om du vet att ditt djur ätit vindruvor eller russin.

KÄLLOR: AGRIA DJURFÖRSÄKRING, SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR

Foto: guvo59/Pixabay

Digital föreläsning om hobbyhöns och småskalig äggproduktion

Måndagen den 20 mars är det dags för del fem av Svenska Blå Stjärnans digitala föreläsningsserie. Åsa Odelros, Sveriges främsta expert på ekologisk äggproduktion och ordförande i Svenska Blå Stjärnan Gävleborg, berättar om hobbyhöns och småskalig äggproduktion. Vad ska man tänka på vad gäller skötsel, inhysning och utfodring? Hur undviker man att få in smittor i sin hönsflock och vad finns det för lagar och regler när man har höns?

Föreläsningen är öppen för alla och sänds live på Svenska Blå Stjärnans Facebooksida måndagen den 20 mars med start klockan 19.00. Ingen anmälan behövs.
Länk till Svenska Blå Stjärnans Facebooksida

Läs mer om Svenska Blå Stjärnans digitala föreläsningar 2022/2023 här

Foto: munzelminka/Pixabay

Vår utbildningskonsulent radiopratar om krisberedskap för djur

Den 11 mars var Svenska Blå Stjärnans utbildningskonsulent Eva Ladberg med i P4 Blekinge och berättade om vad som krävs av djurägare för att man själv och ens djur ska klara av en krissituation. Det kan till exempel handla om ett långvarigt elavbrott, att en svår epidemi bryter ut, att det inte går att dricka kranvattnet och ytterst om krig. Du kan lyssna på intervjun på Sveriges Radios hemsida.

Foto: Niklas Ladberg

Digital föreläsning om belöningsbaserad träning av häst

Klickerträning har länge varit populärt i hundträning, men har de senaste åren vuxit i popularitet även bland hästmänniskor. Men hur fungerar det att träna hästar belöningsbaserat? Måste man alltid använda mat som belöning? Vad gör man om hästen inte vill? Hur fungerar det med ridning? Och går det att blanda med traditionell träning? När Svenska Blå Stjärnans digitala föreläsningsserie drar vidare ikväll berättar Malin Schön, ridlärare I och nationell domare för islandshäst, om belöningsbaserad träning med hästar.

Föreläsningen är öppen för alla och sänds live på Svenska Blå Stjärnans Facebooksida onsdagen den 8 mars med start klockan 19.00. Ingen anmälan behövs.
Länk till Svenska Blå Stjärnans Facebooksida

Läs mer om Svenska Blå Stjärnans digitala föreläsningar 2022/2023 här

Foto: Alexas_Fotos/Pixabay

Svenska Blå Stjärnan söker utbildningskoordinator

Ansökningstiden för tjänsten har gått ut.

Vill du ansvara för Svenska Blå Stjärnans utbildningar? Vill du bistå och stärka våra engagerade, ideella medlemmar? Vi tror att du gillar att ha kontakt med andra människor, är strukturerad och har lätt för att samarbeta.
Svenska Blå Stjärnan genomför drygt 20 utbildningar per år med totalt mer än 300 deltagare. SBS utbildar i allt från djurskötsel till vaccination. Kurserna arrangeras på naturbruksgymnasier runt om i landet och vissa kurser är digitala.

Foto: BorgMattisson/Pixabay

Dina arbetsuppgifter är:

Utbildningar:
– planera kursåret – offerter, bokningar, kursledare
– rekrytera till kursen
– kursutvärderingar
Ungdomsorganisation:
– administrativa uppgifter
– ekonomiadministration
Föreningsverksamhet:
– medverka och informera på träffar
– stötta lokala och regionala föreningsaktiviteter
– boka och bemanna mässor

Vi söker dig som är van administratör och gillar att hålla ordning. Du hanterar officepaketet och känner dig bekväm med sociala medier. Du uttrycker dig väl på svenska både skriftligt och muntligt. Det är bra om du har erfarenhet av att leda och driva projekt, särskilt inom ideell verksamhet. Djurintresse är utmärkt, men inget krav. Vi har hundar på jobbet.
Av dig kräver vi att du är en strukturerad person med mycket god samarbetsförmåga. Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du löser problem och är bra på att skapa och vårda relationer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning och tillträde 1:a september 2023. Vårt kansli ligger centralt på Kungsholmen nära tunnelbana och bussar och där arbetar totalt fem personer. Svenska Blå Stjärnan har kollektivavtal och är medlem i Fremia.

Sista ansökningsdag: 31 mars.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Generalsekreterare Kristin af Malmborg, 08-425 030 45
Utbildningskonsulent Eva Ladberg, 08-425 030 43

Du skickar in ansökan till , skriv Ansökan i ämnesraden.

Svenska Blå Stjärnan är en frivillig försvarsorganisation som har till uppdrag att bistå myndigheter vid olika kriser i samhället. SBS utbildar i djurhållning, smittskydd och krisberedskap. Utbildningarna riktar sig främst mot lantbrukets djur men uppdragen kan även gälla andra djur. Idag har SBS cirka 1 400 utbildade medlemmar. Läs mer på svenskablastjarnan.se
Svenska Blå Stjärnans värdegrund är kamratskap, omtanke, erfarenhet och kunskap. Det var utifrån omtanken om djuren som organisationen startade 1917.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.