Ge en minnesgåva och stöd vårt arbete

Vill du skänka en minnesgåva för att hedra någon som gått bort och samtidigt stödja Svenska Blå Stjärnan? Då ska du använda Min gåva, en gåvoförmedlingstjänst som startats för att underlätta svenska begravningsbyråers arbete med minnesgåvor i samband med begravningar. Via Min gåva kan du välja bland omkring 2 000 fonder du vill skänka en slant till, varav Svenska Blå Stjärnans stödfond är en. Tjänsten ser till att gåvobevis distribueras över hela landet på ett smidigt sätt. Man kan också använda sig av Min gåva i Norge.
Min gåva drivs av Sveriges begravningsbyråers IT AB och gåvoförmedlingstjänsten är godkänd av Finansinspektionen.
För mer information och för att skänka en gåva, gå in på mingava.se.

Minnesgåva via Fonus

Fonus har en egen förmedlingstjänst för minnesgåvor med mera, Våra minnessidor. Via den kan du också skänka pengar till Svenska Blå Stjärnans stödfond.
Gå till varaminnessidor.se

Foto: AlkeMade/Pixabay