Stockholmsförbundet

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsförbundet

Vi uppdaterar löpande här på hemsidan om aktiviteter så kika gärna in lite då och då! Vill du ha notiser om vad som är på gång och inbjudningar –  följ oss på Facebook och Instagram!


Kommande aktiviteter

30/11-3/12: Monter och uppstallning på SIHS
Stockholmsförbundet bemannar en monter på Sweden International Horse Show där vi informerar om Svenska Blå Stjärnan och rekryterar nya medlemmar. Stjärnor från Stockholm och övriga delar av landet hjälper till med uppstallningen.


Hästvårdskursen HT23/VT24

Hästvårds- och hästsjukvårdskursen börjar måndagen den 6 november. Kursen är fulltecknad.


Aktiviteter och kurser från samarbetsorganisationer

Våra medlemmar får även gå på utbildningar och aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, t.ex. Studiefrämjandet Stockholms län, FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Vi får även gå utbildningar hos de andra frivilliga försvarsorganisationerna, spana in https://frivilligutbildning.se/.


Genomförda aktiviteter under år 2022-2023

Digital föreläsning med DeLaval inom ämnesområdena mjölk/kvalitet/hygien/teknik, 7 november

Guidad visning på Skansen tillsammans med ungdomsavdelningen, 22 oktober

Information och demo i Sollentuna i anslutning till Beredskapsveckan, 30 september

Fanborg på Nationaldagsfirandet på Skansen & Nordiska museet, 6 juni

Monter på Bergadagarna, 3-4 juni

Monter på Armén 500 år på Gärdet, 27 maj

Monter på Hovstallet under Kulturnatten, 22 april

Årsmöte 2023
Årsmötet hölls den 16 mars 2023 på Kavallerikasernen Tjugofem medlemmar deltog och till stora delar ny styrelse valdes (se under Kontakt). Förtjänsttecken utdelades till Erika Ornstein, Fiah Malmqvist och Louise Ribbing (2017). Innan årsmötet fick deltagarna ta del av information och  bildspel från Stiftelsen Svenska Hästhem, som grundats och drivs av Stockholmsstjärnan Susanne Kistner. Antagen verksamhetsplan för 2023 med flera handlingar finns att läsa via länkar längre ned på denna sida. Vi tackar för en trevlig årsmöteskväll!

Guidad visning av utställningen Hästen, roboten och det omätbara på Färgfabriken 5 mars 2023
Tove Kjellmark är i grunden utbildad skulptör som har utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika media och material. Hennes arbete är både fysiskt och konceptuellt och placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. I Hästen, roboten och det omätbara är hästen utgångspunkt för Kjellmarks utforskande, ett väsen som hon har ett djupt känslomässigt band till. Hästen och människan har en lång gemensam historia där hästen fått iträda rollen som robot** för människans syften, något som aktualiseras än idag då många hästar måste prestera för att förtjäna sitt existensberättigande. Detta antropocentriska förhållningssätt till världen, gestaltas och utmanas genom Kjellmarks verk, som också öppnar för en annan slags natur, bortom gränser mellan människa, teknik och natur.

Föredrag om räddningsaktion för hästar i Ukraina 23 februari 2023
Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist höll ett föredrag om den räddningsaktion för hästar i Ukraina som hon deltog i under senhösten 2022 tillsammans med hjälporganisationen Equus Caballus Rescue Foundation (ECRF). Drygt 30 Stjärnor anmälde sig till föredraget som hölls på Kavallerikasernen. Ulla-Carin överlät hela arvodet till förmån för ECRF:s arbete.

Clinic och privatlektioner i tömkörning 7 och 8 januari 2023
Detta var ett samarbete med Swartlings Ryttarförening. Anders Eriksson lärde ut teori och praktik samt tömkörde två hästar med olika erfarenheter och förutsättningar. Publiken fick tillfälle att ställa frågor kring både utrustning, träning, övningar och hästarna han arbetar med under clinicen. Därefter fanns möjlighet att boka privatlektion med egen häst.

Besök på Hundmässan 11 december 2022
Monter var bemannad och medlemmar bjöds in till Sveriges största hundmässa för att se tävlingar, utställningar och upp till 160 olika hundraser.

SIHS 24-27 oktober 2022
Stockholmsförbundet var representerat och bemannat med våra medlemmar i en  monter som vi hade under Sweden International Horse Show den 24-27 oktober. Då informerade vi om Blå Stjärnan och rekryterade nya medlemmar.

Clinic hos Louise Chatteli & Sjukhushästen på Sparreholm
Svenska Blå Stjärnan fick ta del av tips och tricks bakom kulisserna som hur man börjar med frihetsdressyr, ökar sin kunskap om hingstar, första hjälpen till problemhantering i en krissituation, traumahästar m.m. Det var även uppvisning av hundträning och kaninträning. I slottet håller Louise vita och gula hingstar tränade i frihetsdressyr och Sveriges första och enda Sjukhushäst, Hannibal, finns här. Hit kommer även landets sjukaste barn tillsammans med sin familj för att spendera en fin stund tillsammans med Sjukhushästen och hans vänner. Läs artikel om Sjukhushästens arbete i Stjärnextra 1/2022!

Kungens får – favorit i repris!
Fåraherden som vaktar ”Kungens får” på Kungliga Djurgården berättade om verksamheten och hur vallhundarna arbetar. Ett trevligt studiebesök som genomfördes i juni. 

Morgon hus djuren-special
Detta var ett specialarrangemang för våra medlemmar i maj. Vi guidades av Boel Recén från Skansen, under ca två timmar då vi gick runt bland djurvårdare på vilda distriktet, med säl, björn m.fl. och såg vad de gör på morgnarna.

 


Styrelsemöten hålls varje månad – Stjärnextra kommer tre gånger om året

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Eller vill du bidra till nästa nummer i Stjärnextra? Maila till 


Styrdokument 2023

Protokoll från årsmöte 2023

Verksamhetsplan 2023

Årsberättelse och bokslut för år 2022

Normalstadgar för förbund