Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på Facebook och på Instagram.


Senaste Stjärnextra: 

Du kan läsa senaste numret av Stjärnextra digitalt här:  Stjärnextra 1/2021
(Våra gamla nummer av Stjärnextra hittar du under fliken Stjärnextra här på hemsidan!)

Vill du skicka in ett bidrag till nästa nummer – meddela oss på . Styrelsens mail läses av ca en gång per vecka.


Kommande aktiviteter

16 & 22 mars – Digital hjälp och frågestund inför årsmötet

Har du inte använt Zoom tidigare och skulle behöva hjälp för att vara redo inför årsmötet? Då kan du vara med på en av våra hjälp-sessioner nu innan årsmötet!

Vi kommer hjälpa till och instruera kring mötesverktygets olika funktioner: slå på kamera, slå på mikrofon, handuppräckning- och röstnings funktionen. Du kan även passa på att ställa eventuella frågor kring hur årsmötet går till eller om du har frågor om möteshandlingarna.

Tillfälle 1: Tisdag 16 mars 18.00-18.30
Tillfälle 2: Måndag 22 mars 18.00-18.30

Det behövs ingen föranmälan till mötet men strax efter 18 båda tillfällena blir det en kort genomgång av verktyget och vi kan sedan hjälpa dig reda ut eventuella tekniska problem. Deltagande är helt frivilligt och du behöver inte heller delta på hela sessionen om du känner att du har fått svar på dina frågor.

–> Anslut till mötet här! <–

 

23 mars – Årsmöte SBS Stockholm

Datum: Tisdag den 23 mars
Tid:
kl. 18:30-20.00
Plats: Digitalt via Zoom, mer information skickas ut till de som anmält sig
Vem: Alla betalande medlemmar har närvaro- och rösträtt
Dagordning: finns i senaste Stjärnextra

–> Handlingar till SBS Stockholms Årsmöte 2021 <–

Årets möte blir inte som det brukar, så som det mesta under denna pandemi, men det gör det ännu viktigare och faktiskt lite enklare för dig som är medlem i Blå Stjärnan att delta i vårt digitala möte. Aktiva medlemmar är det som gör en förening stark. Har du något förslag på förändringar i organisationen? Motioner är medlemmarnas sätt att lämna förslag för beslut på årsmötet. Läs på nästa sida hur du skriver en motion.

Under 2021 är det riksstämma för Svenska Blå Stjärnan. Motioner till riksstämma ska först lämnas in till det lokala förbundets årsmöte. Så i år har du chansen att påverka även på riksnivå om du vill.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2020-03-02, skicka till mailadress: .

–> Anmäl dig här <–

Sista anmälningsdag är måndag 22 mars, men vi ser gärna att du gör det tidigare för vår planerings skull. Vi skickar ut bekräftelse och mer information via mail när vi mottagit din anmälan. Då vi kör digitalt behöver vi din anmälan för att ge tillgång till mötesdetaljerna.


* Aktiviteter och kurser från samarbetsorganisationer
Våra medlemmar får även gå på utbildningar och aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, t.ex. Studiefrämjandet Stockholms län, FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Vi får även gå utbildningar hos de andra frivilliga försvarsorganisationerna, spana in https://frivilligutbildning.se/.


Nästa styrelsemöte: 23 mars

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:

 


Styrdokument 2020

Årsberättelse och bokslut för år 2019

Verksamhetsplan 2020

Normalstadgar för förbund (senast uppdaterade på riksstämman 2017)