Kavallerikasern

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsförbundet

Ett unikt förtroendeuppdrag

Svenska Blå Stjärnan (SBS) hjälper Livgardet med hästhållningen vid Kavallerikasern. Det är ett unikt förtroendeuppdrag som tilldelats en grupp av SBS medlemmar.

Syftet med uppdraget är att vara en civil resurs i arbetet med att bevara hästen i statsceremonielet och i vaktparader. Du kan läsa mer om Kavallerikasern och bevarandet av vaktparaden på Beridna Högvaktens hemsida.

Det är alltid Livgardets behov som avgör hur många som ingår i SBS-gruppen. Uppdraget kan inte jämställas med andra inom SBS förekommande uppdrag eller med en allmän ridklubb. Detta gör att vi saknar möjlighet att ta emot alla intresserade.

Ett starkt engagemang

SBS-gruppen genomför sitt uppdrag med stor erfarenhet och stabilitet och utgår alltid från hästarnas behov. Våra främsta uppgifter är att:

  • motionsrida de hästar som Livgardet tilldelar oss
  • göra stalltjänst med ansvar för alla stallsysslor

I tillägg till ovan även bistå LDK vid deras årliga turnéer.

 

Att bistå SBS-gruppen

Om du är intresserad av att bistå SBS-gruppen vid Kavallerikasern är det bra att känna till att:

  • Kavallerikasern är en militär arbetsplats vilket innebär att vi måste anpassa oss till militära regler och rutiner. SBS-gruppen har även egna policyer och regler kring förtroendeuppdraget.
  • Du behöver ett giltigt ridtillstånd från Livgardet. Det är Livgardets ledning för Kavallerienheten som beslutar om ridtillstånd. Antalet ridtillstånd är helt behovsstyrt och SBS tilldelas ett begränsat antal.
  • För att du ska få ridtillstånd behöver du bli godkänd på ett ridprov, dvs. en uppridning för ett militärbefäl på Kavallerikasern. Uppridningstillfällen arrangeras av Livgardet och samordnas av SBS K1-ansvarig.
  • För ridtillstånd ska du utöver godkänd uppridning vara insatt i hur omfattande uppdraget är och ha den praktiska möjligheten att väl genomföra det.
  • För att delta vid uppridning ska du, förutom betalt medlemskap i SBS och i Föreningen för den Beridna Högvakten, ha fyllt 18 år och genomgått SBS hästvårdskurs.
  • Då uppridning sker mycket sällan finns inget kösystem. Om och när ett uppridningstillfälle blir aktuellt anslås det här på SBS hemsida ca 1 månad i förväg.

 

Behovsläget: Tyvärr har vi beslutat att skjuta fram uppridningen som var planerad i oktober 2023 då behovet från Försvarsmakten har ändrats, vilket leder till ändrade förutsättningar för oss.
Vi hoppas kunna ordna en uppridning nästa år. Uppridningen annonseras på vår hemsida och i våra sociala medier i god tid innan. 
(Senaste uppridning innan dess var i maj 2017).

 

Ytterligare frågor?
Kontakta styrelsen på