Om Svenska Blå Stjärnan

Hos oss träffar du djurintresserade i alla åldrar. Vi har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Runt om i landet finns cirka 1 600 utbildade Blå Stjärnor. Utbildade medlemmar har hjälpt till vid olika utbrott av djursmitta, till exempel blåtunga, salmonella och fågelinfluensa, och då utfört provtagning, vaccination eller sanering.

Uppdragen kommer från bland andra Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner och näringen. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi en massa föreningsaktiviteter för alla djurintresserade.

Lär dig mer om Svenska Blå Stjärnan genom att titta på vår informationsfilm:

 


Blå Stjärnans Djursjukhus

Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg och Borås är helt fristående från organisationen Svenska Blå Stjärnan och drivs separat i stiftelseform. Dock finns medlemmar av Svenska Blå Stjärnan representerade i styrelserna.  För att komma i kontakt med Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, klicka här >>> och för att komma i kontakt med Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås, klicka här >>>