Om oss

Välkommen till Svenska Blå Stjärnan, en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar.

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Runt om i landet finns 2 000 utbildade Stjärnor som kan rycka ut och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten. Våra medlemmar har hög kompetens och kan utföra provtagning, smittspårning, sanering, djurskötsel, ge stöd till drabbade djurägare och arbeta med oljesanering av vilt.

Uppdragen kommer från bland andra Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner och näringen. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi en massa föreningsaktiviteter för alla djurintresserade.

Lär dig mer om Svenska Blå Stjärnan genom att titta på vår informationsfilm: