Repetition

När du har genomfört risk- och säkerhetsutbildningen samt grundkurs 1 och tecknat en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan kan du börja repetera dina kunskaper. Du ordnar praktikgården själv. Behöver du hjälp kan du kontakta ditt förbund som kan ha tips om praktikgårdar.

Innan du påbörjar din handledda praktik/repetition ta kontakt med Svenska Blå Stjärnans kansli eller utbildningsansvarig i ditt förbund och meddela:

 • var du planerat att repetera. Du får bara reseersättning för repetition på gårdar i ditt närområde. Vi godkänner enkelresor på ca 10 mil till gården
 • när och hur många dagar du planerar att repetera. Du och lantbrukaren kan få ersättning för repetition upp till 4 dagar/år
 • vilka arbetsuppgifter du kommer att utföra

Du hittar kontaktuppgifter till Svenska Blå Stjärnans kansli längst ner till vänster på denna sida.

Vad räknas som repetition?

Följande djurslag är godkända för repetition under handledning:

 • nötkreatur: mjölkning alt. mer omfattande skötsel av
 • köttdjur
 • grisskötsel
 • fjäderfäskötsel
 • fårskötsel, hjälp vid lamning etc. (gäller även getproduktion)
 • hjälp vid djurhantering, förflyttning av djur, klövvård etc.
 • Repetition på 4H gård med allmän djurhantering (lantbruksdjur)
 • Repetition med distriktsveterinär för dem som genomfört delegerad läkemedelsanvändning och/eller smittskyddskurs.  Hjälp vid avhorning, kastrering, provtagningar etc.
 • Repetitionsutbildning anordnad av förbunden

Vad får du för ersättning?

En premie utgår till deltagare vid repetitionskurser samt vid egen repetition under handledning.

Premien är 80 kr per dag (skattefri). Utöver denna premie får du en dagersättning eller dagpenning beroende på hur många dagar du repeterat. Alla detaljer kring ersättning hittar du i dokumentet: Ersättning vid uppdragsutbildningar

För att få ersättning behöver du som repeterar och lantbrukaren fylla i uppgifterna på blanketten som du hittar längre ner på denna sida.

Observera att båda blanketterna (sida 1 och 2) måste inkomma inom tre månader efter avslutad repetition.

Blanketterna ska skickas till Svenska Blå Stjärnans kansli. Du hittar kontaktuppgifter längst ner till vänster på denna sida.

Repetitionsblankett hittar du här

Information till lantbrukare