Skaraborgs ungdomsförbund

Välkommen till Skaraborgs ungdomsförbund!

ryggtavla 900x300

Vilka kurser vill du att vi ska ordna? 

Hör av dig till oss och berätta vilka kurser du vill att vi ska anordna.

Vill Du gå en ungdomsledarutbildning och lära barn och ungdomar mer om djur?

Hör av dig till någon av oss:

Ordförande Ungdomsavdelningen och Utbildningsansvarig: Ingrid Reuter, 070-584 94 99

Ordförande Skaraborgsförbundet: Lena Lidfors, 070-634 20 75