Vår organisation

Svenska Blå Stjärnan (SBS) är en frivillig försvarsorganisation som bedriver verksamhet i regionala länsförbund och ungdomsförbund samt för SBS Riksungdomsförbund (SBS-RUF) som bedriver verksamhet på central nivå. Verksamheten bedrivs, inom ett av Centralstyrelsen fastställt område, enligt SBS grundstadga som fastställs av respektive förbunds årsmöte. Riksstämman är SBS beslutande organ. Centralstyrelsen är SBS verkställande organ.