Vår organisation

Svenska Blå Stjärnan (SBS) är en frivillig försvarsorganisation som bedriver verksamhet i regionala länsförbund och ungdomsavdelningar samt för SBS Ungdomsförbund (SBS-RUF) som bedriver verksamhet på central nivå. Verksamheten bedrivs, inom ett av Centralstyrelsen fastställt område, enligt SBS grundstadga som fastställs av respektive förenings årsmöte. Riksstämman är SBS beslutande organ. Centralstyrelsen är SBS verkställande organ.