Centralstyrelse

Centralstyrelsen för Svenska Blå Stjärnan

Christina Arosenius
Ordförande
E-post:

Elisabeth Olofsson
Vice ordförande
E-post: 

Katarina von Hofsten
Ledamot
E-post:

Elisabeth Berglund
Ledamot
E-post: 

Ingalill Wallin
Ledamot
E-post: 

Karin Krönmark
Ledamot
E-post:

Pia Svedberg
Ledamot
E-post:

Moa Samuelsson
Ungdomsrepresentant
E-post:

Tove Bäckström
Ungdomsrepresentant
E-post: