Centralstyrelse

E-post till Centralstyrelsen för Svenska Blå Stjärnan:

Vi sitter i Centralstyrelsen:

Elisabeth Olofsson
Ordförande
E-post: 

Karin Krönmark
Vice ordförande
E-post:

Tom Heidelbach
Ledamot
E-post:

Katarina von Hofsten
Ledamot
E-post:

Helen Johansson
Ledamot
E-post:

Lena Lidfors
Ledamot
E-post:

Ingalill Wallin
Ledamot
E-post: 

Amelia Palmnäs
Ungdomsrepresentant
E-post:

Moa Rönnhagen
Ungdomsrepresentant
E-post: