Centralstyrelse

Centralstyrelsen för Svenska Blå Stjärnan

Elisabeth Olofsson
Ordförande
E-post: 

Christina Arosenius
Vice ordförande
E-post:

Katarina von Hofsten
Ledamot
E-post:

Elisabeth Berglund
Ledamot
E-post: 

Ingalill Wallin
Ledamot
E-post: 

Karin Krönmark
Ledamot
E-post:

Pia Svedberg
Ledamot
E-post:

Moa Samuelsson
Ungdomsrepresentant
E-post:

Signe Karlman
Ungdomsrepresentant
E-post: