Ungdomsförbund

Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund (SBS-RUF) är riksorganisation för Svenska Blå Stjärnans ungdomsavdelningar och ungdomsdistrikt som bedriver ungdomsverksamhet på lokal och regional nivå.

Svenska Blå Stjärnans Centralstyrelse har fastställt det geografiska område som respektive ungdomsavdelning/ungdomsdistrikt verkar inom. Verksamheten bedrivs enligt SBS‐RUF:s grundstadga. Stadgarna fastställs av respektive förenings årsmöte. Ungdomstinget är SBS‐RUF:s beslutande organ. Ungdomsrådet är SBS‐RUF:s verkställande organ och har sitt säte i Stockholms län.

Ungdomsråd

Moa Samuelsson

Moa Rönnhagen, Ordförande
Förbund: Gotland
Sysselsättning: Studerande vid SLU
E-post:

 

 

Signe Karlman, vice ordförande
Förbund: Dalarna
Sysselsättning: Egenföretagare och travskötare/travtränare
E-post:

 

Linda Holm
Förbund: Göteborg
Sysselsättning: Studerande
E-post:

 

 

Axelina Knöppel
Förbund: Stockholm
Sysselsättning: Målare
E-post:

 

Sofie Åkerlund
Förbund: Stockholm
Sysselsättning: Studerande
E-post:

 

Josefin Palmgren
Förbund: Blekinge
Sysselsättning: Studerande
E-post: