Ungdomsförbund

Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund (SBS-RUF) är riksorganisation för Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund och ungdomsdistrikt som bedriver ungdomsverksamhet på lokal och regional nivå.

Svenska Blå Stjärnans Centralstyrelse har fastställt det geografiska område som respektive ungdomsförbund/ungdomsdistrikt verkar inom. Verksamheten bedrivs enligt SBS‐RUF:s grundstadga. Stadgarna fastställs av respektive förenings årsmöte. På Ungdomsstämman tas beslut om hur Svenska Blå Stjärnan ska arbeta på ungdomssidan de kommande åren.

Vill du kontakta Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund? Maila

Läs mer om Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund här