Ungdomsförbund

Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund (SBS-RUF) är riksorganisation för Svenska Blå Stjärnans ungdomsavdelningar och ungdomsdistrikt som bedriver ungdomsverksamhet på lokal och regional nivå.

Svenska Blå Stjärnans Centralstyrelse har fastställt det geografiska område som respektive ungdomsavdelning/ungdomsdistrikt verkar inom. Verksamheten bedrivs enligt SBS‐RUF:s grundstadga. Stadgarna fastställs av respektive förenings årsmöte. Ungdomsstämman är SBS‐RUF:s beslutande organ. Ungdomsrådet är SBS‐RUF:s verkställande organ och har sitt säte i Stockholms län.

Vill du kontakta ungdomsrådet? Maila ruf@svenskablastjarnan.se

Ungdomsråd

Moa Rönnhagen, ordförande
Förbund: Gotland
Sysselsättning: Studerande vid SLU
E-post:

Kontaktförbund:
– Gotland
– Gävleborg
– Södermanland

 

________________________________________

Josefin Palmgren

Josefin Palmgren, vice ordförande
Förbund: Blekinge
Sysselsättning: Studerande

Kontaktförbund:
– Blekinge
– Skåne

________________________________________

Lisa Johansson

Lisa Johansson, sekreterare
Förbund: Göteborg
Sysselsättning: djurvårdare och gårdsägare
E-post:

Kontaktförbund:
– Göteborg
– Bjärke
– Lilla Edet

________________________________________

Caroline Ottermalm

Caroline Ottermalm, sociala medier ansvarig
Förbund: Göteborg
Sysselsättning: egenföretagare
E-post:

Kontaktförbund:
– Trollhättan
– Vänersborg
– Jönköping

________________________________________

Anna Hjelmroth

Anna Hjelmroth, instagramansvarig
Förbund: Göteborg
Sysselsättning: hunddagisföreståndare
E-post:

Kontaktförbund:
– Halland
– Skaraborg

________________________________________

Axelina Knöppel
Förbund: Stockholm
Sysselsättning: Målare
E-post:

Kontaktförbund:
– Stockholm