Jordbruksverket

En statlig myndighet

Jordbruksverket är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. En av Jordbruksverkets viktigaste arbetsuppgifter är att se till att djur mår bra och inte blir sjuka. Jordbruksverket arbetar för ett livskraftigt jordbruk som grunden för en levande och attraktiv landsbygd. Jordbruksverket bidrar till ett hållbart samhälle med en hälsosam miljö för människor och djur, samtidigt som de verkar för ett lönsamt företagande och tillväxt i hela landet.

Jordbruksverket arbetar även med krisberedskap. Det innebär att de arbetar med planering och andra beredskapsåtgärder för att hindra och förebygga svåra påfrestningar på samhället inom jordbruks- och livsmedelsområdet. Om en sådan påfrestning ändå inträffar, arbetar de för att minska konsekvenserna av den. Det är här samarbetet med Svenska Blå Stjärnan tar vid. Om till exempel Jordbruksverket tar ett beslut om massvaccinering, provtagning eller avlivning av djur vid ett större utbrott av djursmitta så är detta en mycket resurskrävande uppgift. Svenska Blå Stjärnans utbildade medlemmar utgör då en värdefull förstärkningsresurs som kan assistera Jordbruksverket i detta arbete. Blå Stjärnan kan då hjälpa till på olika sätt:

  • Som Fältassistent assisterar Blå Stjärnan veterinärer och djurägare ute på den drabbade gården genom att hjälpa till att driva och fixera djur, journalföra provtagningar eller utföra vaccinationer. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilka utbildningar du genomfört. Arbeta som fältassistent kan du göra genom att grundutbilda dig och teckna en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan och därefter kan du vidareutbilda dig i andra djurslag, smittskydd, villkorad läkemedelsanvändning mm.
  • Som Stabsassistent jobbar du på den nationella- eller operativa ledningscentralen som upprättas av Jordbruksverket i samband med en händelse. Efter genomförd kurs tecknar man avtal med Jordbruksverket eller Stabspoolen, och sedan utgör du ett stöd till stabsarbetet genom att assistera stabschef- eller insatschef med administrativa funktioner, föra protokoll, arbeta i krislednings- och informationssystem, föra loggbok och annan dokumentation. För att bli stabsassistens ska man ha tecknat överenskommelse med Svenska blå Stjärnan och också genomföra kursen i Stabs- och informationsstöd (för anmälan se länk).

 

Till kursen om Stabs- och informationsstöd >>>