Studiefrämjandet

Studiefrämjandet – vårt studieförbund

Studiefrämjandet är en ideell förening grundad av 19 medlemsorganisationer, bland dem finns några av Sveriges största natur- och friluftsorganisationer samt flera av frivilligorganisationerna. Svenska Blå Stjärnan är en samarbetsorganisation till Studiefrämjandet och har ett centralt avtal som säger att våra ungdomsdistrikt och ungdomsavdelningar kan söka stöd hos Studiefrämjandets lokala kontakter för att genomföra sin verksamhet.

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i studiecirklar och kurser. Stödet till verksamheten kommer från statens och kommunernas anslag till folkbildning.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund. Värdegrunden utgår från ett demokratiskt synsätt som hävdar allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all verksamhet arbetar Studiefrämjandet för mångfald och mot främlingsfientlighet och rasism. Mest av allt finns Studiefrämjandet till för att hjälpa människor att utvecklas och lära tillsammans med andra.

Lokalt fungerar Studiefrämjandet som en motor i föreningslivet. Över hela landet sker samarbete med flera tusen lokala föreningar och nätverk. Att samverka med Studiefrämjandet på er ort kan innebära allt från att ni får hjälp med marknadsföring av arrangemang till att utbilda RUF:s ledare och funktionärer i föreningsutveckling och föreningsteknik. Dessutom innebär den lokala kontakten ofta ett mycket stort nätverk som med fördel kan leda till nya kontakter.

studieframjandet

Studiefrämjandets samarbetsmodell kan beskrivas enligt bilden ovan, där vi samverkar kring era aktiviteter i processen från idé till färdig produkt. När aktiviteten är slutförd kan vi hjälpa er med utvärdering, summering och utveckling framåt. Om ni kontaktar Studiefrämjandet redan på idéstadiet är chansen allra störst att ni kan få hjälp med era aktiviteter, exempelvis kan ni lokalt höra av er redan i början av verksamhetsåret och berätta vad som står i er lokala verksamhetsplan. Tyvärr är det så att ju senare kontakten tas desto svårare kan det vara för Studiefrämjandet att kliva in och stötta arrangemanget på de sätt som exemplifieras i de grå rutorna. Trots det ska ni aldrig tveka att höra av er, ofta finns det något som Studiefrämjandet kan hjälpa till med.

Eftersom de lokala förutsättningarna sätter ramarna för hur samverkan sker är punkterna nedan exempel på hur samverkan kan gå till – det finns såklart fler sätt att samarbeta på!
Hitta till er närmsta lokala kontakt via www.studieframjandet.se eller genom att maila till

sfr-logo-red-rgb-fo%cc%88r-ska%cc%88rm