Press

De senaste pressreleaserna hittar du här på hemsidan, samt i vårt nyhetsrum på MyNewsDesk.
Presskontakt: Kristin af Malmborg, generalsekreterare för Svenska Blå Stjärnan, telefon: 08-425 030 45,
e-post: 


Svenska Blå Stjärnan i corona-beredskap

På senare år har Svenska Blå Stjärnan bland annat hjälpt lantbrukare efter stormen Gudrun och varit med att bekämpa blåtunga, salmonella och mjältbrand. Nu är Svenska Blå Stjärnan i beredskap för att rycka ut när det nya coronaviruset slår hårt mot Sverige. Lantbrukets produktion är samhällsviktig under rådande coronakris.

Svenska Blå Stjärnan har funnits i över hundra år och vårt huvuduppdrag är att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, katastrofer, smitta och andra tuffa händelser. Vi har medlemmar som är utbildade och har en överenskommelse med oss om att rycka ut för att till exempel vaccinera djur, spåra smitta eller stötta drabbade lantbrukare som behöver hjälp med djurskötsel och annat. Nu är vi i beredskap för att göra skillnad när det nya coronaviruset slår hårt mot vårt land.

Svenska Blå Stjärnans främsta uppdrag kommer från Jordbruksverket, SVA och myndigheter. Vi hjälper lantbrukare i kriser och andra svåra situationer. Om personal på gårdar drabbas av sjukdomen covid-19 kan lantbrukare behöva hjälp med att sköta sina djur och där är våra Blå Stjärnor redo att rycka ut. Vi har medlemmar i nästan hela landet. Vi har också nära kontakter med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, om hur vi kan stötta med att sköta om produktionsdjur om det skulle behövas. Svenska Blå Stjärnan har medlemmar med så kallad överenskommelse. Det innebär bland annat att de ska kunna rycka ut vid en samhällskris och till exempel stötta lantbrukare runtom i landet.
Vi har också täta kontakter med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i dessa dagar om hur vi på olika sätt kan hjälpa dem i deras arbete.

Svenska Blå Stjärnans journummer
Vi vill också passa på att flagga för Svenska Blå Stjärnans journummer, 070-304 42 10. Numret är till för myndigheter och företag som behöver komma i kontakt med oss vid en krissituation.
Är du lantbrukare kontaktar du oss på sbs@svenskablastjarnan.se

Kontakt:

Kristin af Malmborg, generalsekreterare för Svenska Blå Stjärnan, telefon: 08-425 030 45

Svenska Blå Stjärnans journummer: 070-304 42 10


Blå Stjärnans skolmaterial ska få både barn och föräldrar att klara en kris

Svenskarna blir allt mer medvetna om att stora strömavbrott, förgiftat vatten eller en pandemi kan slå mycket hårt mot dem – samtidigt är de flesta av landets hushåll för dåligt förberedda om krisen väl kommer.
Nu kommer Svenska Blå Stjärnans eget skolmaterial, som ska lära dem som växer upp idag hur man klarar av svåra kriser. Och få deras föräldrar med på tåget.

Vad är en kris? Hur ska man skydda sig själv, sin familj och sina djur om man drabbas av en? Hur ska man förbereda sig för en situation när strömmen är borta, en svår epidemi bryter ut eller om bakterier gör att det inte går att dricka kranvattnet? Det och mycket mer handlar Svenska Blå Stjärnans nya skolmaterial med lärarhandledning om.
Materialet är framtaget i samarbete med förlaget Askunge, som specialiserat sig på att utforma läromedel av hög pedagogisk kvalitet för barn och ungdomar i den svenska skolan. Under 2020, innan det nya coronaviruset satte stopp, hann Svenska Blå Stjärnans material presenteras på fem mässor för skolpersonal och intresset var mycket stort.

Nå föräldrarna via barnen

Skolmaterialet har fått namnet ”Klara krisen!” och vänder sig främst till barn i årskurserna 3-5. Dels för att andra organisationer som också arbetar med krisberedskap i många fall utarbetat sina skolmaterial för äldre barn och ungdomar, dels för att yngre barn ofta har en speciell förmåga att påverka vuxna runtomkring dem.

– Vi tror att om barnen kommer hem med det här materialet och uppgifterna i det till sina föräldrar så kommer de vuxna också verkligen börja tänka kring de här frågorna. Vi har sett förr att det brukar vara så, att barn verkligen kan påverka sina föräldrar och andra i sin omgivning, säger Kristin af Malmborg, generalsekreterare för Svenska Blå Stjärnan.

– Man kan till exempel ta tv-serien ”Tippen”, som bland annat handlade om hur man ska källsortera. Den vände sig till barn men man kunde också se att barnen, efter att de tittat på Tippen, började ställa krav på sina föräldrar att de också skulle börja källsortera.

Ett sommarlovsprogram som gjorde skillnad

”Tippen” var en SVT-produktion för barn som sändes två somrar på 1990-talet. Programmen handlade främst om återvinning men också om andra miljöfrågor och blev en stor tittarsuccé som inte bara fick barnen utan också deras föräldrar att tänka till om viktiga miljöfrågor. Senare exempel på barn- och ungdomsprogram som haft genomslag på liknande sätt är Sveriges Televisions ”Miljöhjältarna” och ”REA”.

– På samma sätt hoppas vi inte bara kunna nå barnen med vårt skolmaterial, utan också att via barnen nå ut till deras föräldrar och andra i deras närhet när det gäller frågor om krisberedskap, säger Kristin af Malmborg.

Du hittar Svenska Blå Stjärnans skolmaterial på www.svenskablastjarnan.se/klara-krisen/skolmaterial

Kontakt:
Kristin af Malmborg, generalsekreterare för Svenska Blå Stjärnan, telefon: 08-425 030 45, e-post: