Skolmaterial åk 3-5

Klara krisen!

Den här handledningen med tillhörande material handlar om vad en samhällskris är och hur den kan påverka samhället och individen.
I handledningen finns förslag på olika aktiviteter som kan användas för att öka kunskapen om vad man bör ha i beredskap eller göra vid en eventuell kris eller katastrof. Det finns också förslag på frågor som ni kan diskutera i klassen. Syftet med materialet är att öka förståelsen för vad krisberedskap innebär.

Materialet är framtaget för att ge elever information om vad en kris kan innebära och hur man ska skydda sig, sin familj och sina djur samt vad man bör tänka på att ha i beredskap om en kris eller katastrof skulle inträffa. Genom att vara förberedd blir påfrestningen mindre.

Materialet är tänkt att användas i årskurs 3-5, men fungerar för både yngre och äldre elever.
Lära: Vad är hemberedskap?
Lära: Vad är en samhällskris och hur kan den påverka samhället och individen?
Lära/veta: Vad är VMA – viktigt meddelande till allmänheten – och hur ska du agera vid ett sådant?
Lära/veta: Sveriges Radio P4 (SRP4) är beredskapskanal.

I handledningen finns förslag på olika aktiviteter som kan användas för att öka kunskapen om vad man bör ha i beredskap eller göra vid en eventuell kris eller katastrof. Där finns också förslag på frågor som ni kan diskutera i klassen.

Ladda ner skolmaterialet som PDF här (den är fri att kopiera upp till elever i syfte att använda i klassundervisning).