Kontakt

Centrala kansliet

Svenska Blå Stjärnans kansli arbetar bland annat med myndighetskontakter, uppdrags- och utbildningsplanering, samordning, marknadsföring, information och övrig administration. Välkommen att höra av dig till kansliet vid frågor!

Post- och besöksadress:

Svenska Blå Stjärnan
Kungsholms hamnplan 7, BV
112 20 Stockholm

Telefon:
08-425 030 40

E-post:

 


Svenska Blå Stjärnans kansli

Kristin af Malmborg (f.d. Sundström)
Generalsekreterare
08-425 030 45
Skicka e-post

Jag ansvarar för att leda Svenska Blå Stjärnans verksamhet, att de beslut som fattas och de uppdrag vi får genomförs av oss som arbetar på kansliet. Det innebär att jag arbetar övergripande med ekonomi, personal, förbunden, myndighetskontakter, varumärke och verksamhetsutveckling samt samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer. Jag arbetar även med vår tidning Blå Stjärnan och marknadsföring.


Eva Ladberg
Utbildningskonsulent
08-425 030 43
Skicka e-post

Som utbildningskonsulent har jag ansvaret för innehållet i våra utbildningar. Jag sköter också ansökningar och redovisningar till myndigheter för finansiering av utbildning och för uppdrag. Utöver detta jobbar jag med projekt inom Svenska Blå Stjärnan, men även hos andra organisationer och myndigheter.


Marie Nord
Utbildningskoordinator
08-425 030 42
Skicka e-post

Min huvuduppgift är att sköta det praktiska runt alla våra kurser. Att informera och planera inför dem och se till att de genomförs. I det jobbet ingår bland annat att boka boenden, ha kontakt med kursledare, kursdeltagare och skolor, arbeta med kursutvärderingar och kursersättning.
Jag är också kansliets kontaktperson för Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund (RUF).


Margareta Johansson
Utbildningssekreterare
08-425 030 44
Skicka e-post

Jag arbetar i huvudsak med medlemsregister och kursadministration. Detta innebär att jag bland annat sköter registrering av nya medlemmar, gör adressändringar och skickar ut inbetalningskort och informationsmaterial. Jag tar också emot och registrerar kursanmälningar och skickar ut antagningsbrev, kallelser och kursmaterial.


Andreas af Malmborg
vik redaktör tidningen Blå Stjärnan
08-425 030 46
Skicka e-post

 

Jag är vikarierande redaktör för tidningen Blå Stjärnan till och med april 2024.  I samråd med redaktionen planerar jag innehåll och layout i tidningen. Jag skriver reportage, gör intervjuer och redigerar  andras texter. Det är jag som lägger ut nyheter på hemsidan och skickar ut pressmeddelanden. Om du behöver hjälp med en e-postadress så fixar jag det också.

Och du – berätta när det händer något i SBS på din ort, skicka e-post till mig, eller ring!

______________________________________________________________________________

Pontus Ljunghill

Redaktör tidningen Blå Stjärnan
08-425 030 41
Skicka e-post

Jag är redaktör för vår tidning Blå Stjärnan och har ett övergripande ansvar för den. Det innebär bland annat att jag planerar vilket innehåll vi ska ha, skriver egna texter, arbetar med andras texter och har kontakter med layoutare, tryckeri och frilansare. Jag skriver också en hel del andra texter, till exempel nyheter och pressmeddelanden. Dessutom är jag ansvarig för hemsidan och för att ordna e-postadresser.


08-425 030 40

Kungsholms Hamnplan 7 BV, 112 20 Stockholm

Lokala förbund och ungdomsförbund

Svenska Blå Stjärnan har lokala förbund och ungdomsförbund över hela Sverige. Hitta dina lokala kontaktpersoner.

Här finns vi

Centralstyrelsen och Riksungdomsförbundet

Söker du någon i Centralstyrelsen eller Riksungdomsförbundet?

Centralstyrelsen

Riksungdomsförbundet

Vägbeskrivning till SBS centrala kansli i Stockholm

Besöksadress: Kungsholms Hamnplan 7 BV, Stockholm

Hitta hit: Om du åker med tunnelbanan väljer du blå linje och kliver av vid Rådhuset. Välj sedan uppgången mot Hantverkargatan/Parmmätargatan. Om du åker buss väljer du linje 3 eller 53 och hoppar av vid Kungsholms kyrka.