Antagningsregler

Svenska Blå Stjärnan utbildar sina medlemmar för att hjälpa djur vid kriser, smittutbrott och andra allvarliga händelser. Det gäller främst lantbrukets djur. Resurserna till kurserna kommer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och våra uppdrag får vi från Jordbruksverket.

Du kan börja gå våra utbildningar från och med det år du fyller 16. Senast det år du fyller 60 kan du börja vår grundutbildning. Anledningen till den övre åldersgränsen är att det tar cirka 3-5 år att genomföra de viktigaste utbildningarna och efter det behöver du kunna ställa upp vid en kris i ungefär 10 år. Det innebär att vi förväntar oss att man kan ställa upp tills man fyller 75. I nästan alla våra skarpa insatser är arbetsuppgifterna fysisk krävande med till exempel tunga lyft, flytta djur längre sträckor i kuperad terräng eller bygga inhägnader med tunga metallgrindar.

Uppdragen kräver god hälsa och bra psyke. Man arbetar både självständigt och i grupp och sover ofta i flerbäddsrum. Vid insatser är möjligheterna att tillgodose speciella kostkrav begränsade, även om det oftast går att få vegetarisk, laktos- och glutenfri mat.

Bekräftelse och kallelse till våra kursdeltagare skickas ut via e-post. Vi räknar med att du som har anmält dig till kursen och fått bekräftelse på att du är antagen också genomför kursen.

För att kunna söka Svenska Blå Stjärnans utbildningar gäller att:

  • du ska ha betalat din medlemsavgift
  • du ska ha en fungerande e-postadress som finns registrerad i vårt medlemsregister. Vi använder e-post för information om kurser och vid krisinsatser
  • kunna tillgodogöra sig fakta/information muntligen och skriftligen
  • ha tillräckligt god kondition och fysik för att genomföra kurs. Ett riktmärke kan vara att deltagare bör klara av att springa 2 km i lätt terräng på 15 min
  • ha tillräcklig styrka för att kunna lyfta tung utrustning i det praktiska arbetet med djur
  • du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp
  • kunna sova i flerbäddsrum med andra kursdeltagare
  • du inte får vara sjukskriven

Du måste kontakta vårt kansli om:

  • du lämnar återbud
  • du har varit utomlands och kommit i kontakt med produktionsdjur (till exempel kor, grisar, får, höns och ankor) veckan innan kursstart. I en del länder finns allvarliga smittor som du kan sprida vidare till djur på kursen