Historia

Första världskriget härjade i Europa och man skakades av rapporterna från slagfälten. Vad som hände med arméhästarna gick nog spårlöst förbi de flesta människor. Men det fanns enstaka personer som upprördes av skildringarna från krigsskådeplatserna, där sårade hästar sprang omkring utan att någon ingrep för att lindra deras plågor eller åtminstone hjälpa dem till en smärtfri död.

På julafton 1914 bildades ett internationellt förbund av föreningar till bistånd åt djuren i krig, ”L´Etoile Rouge” (Röda Stjärnan). I Sverige togs tanken upp av de svenska djurskyddsföreningarnas centralförbund och 1917 bildades Svenska Röda Stjärnan. Liksom den internationella föreningen skulle Svenska Röda Stjärnan sträva efter att bli för djuren vad Röda Korset var för människor.

Förenings syfte var att organisera sjukvårdsberedskap för de djur som kunde komma att drabbas av skador under krig. Det gällde att utbilda och avtalsbinda personer med skyldighet att inställa sig till tjänstgöring vid krig eller i krigsfara. Eftersom männen redan var uppbundna i försvaret vände man sig till kvinnor. Man utbildade ”stjärnsystrar” till hästsjukvårdare för armén och kreatursvårdare som kunde avlösa ordinarie ladugårdspersonal vid t.ex. mobilisering.

Svenska Röda Stjärnan inrättade sjukstallar och medlemmarna tillverkade förbandsartiklar och anskaffade instrument och utrustning. För att samla in pengar ordnades basarer, soaréer och tombolalotterier. Armén tog sedermera över ansvaret för sjukvården av hästarna och sjukstallarna övergick till den civila djursjukvården. Numera har föreningen inga sjukstallar.

Djursjukhus

I Göteborg och Borås finns idag Blå Stjärnans djursjukhus som startades på 30- respektive 50-talen med hjälp av insamlade medel. Numera drivs djursjukhusen som stiftelser där Svenska Blå Stjärnan (SBS) är representerade i styrelserna. Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm arbetar för djursjukvård och är en betydande delägare av kedjan AniCura med de tre enheterna Djursjukhuset Albano, Regionsdjursjukhuset Bagarmossen och Gärdets Djurklinik. Även i denna stiftelse finns Blå Stjärnan representerad i styrelsen.

Röda Stjärnan blir Blå Stjärnan

1940 sände Svenska Röda Stjärnan en hästambulans till Finland. I Finland var den röda stjärnan inte användbar som symbol för föreningen eftersom den var känd som symbol för Sovjetiska armén. Man valde då att använda samma färg som arméns veterinärer på emblemet och vid Riksstämman 1941 beslöts att emblemets färg ska vara blå och namnet ändrades till Svenska Blå Stjärnan.