När det verkligen gäller

Finlandsambulansen 1918

1918 sände Svenska Röda Stjärnan en hästambulans under frihetskriget med 10 stjärnsystrar. Ambulansen stationerades i Tammerfors. Ett sjukstall med 70 spiltplatser var redan upprättat i en f.d. korvfabrik men det hade skadats av brand och en kroksax var det enda instrument som fanns kvar. Sedan Svenska Röda Stjärnan övertagit sjukstallet utvidgades detta så att det rymde 125 spiltor och 44 boxar. Som arbetskraft för tillbyggnaden fick man disponera 16 krigsfångar. 352 hästar behandlades vid ambulansen. 228 kunde friskskrivas.

”Det är otäck luft här, brännande hett i solen men i skuggan en isande vind o kyla o torrrrt. Det drar i stallarna så hästarna stå o hoppa. I dag fick jag beröm när jag sydde ihop ett sår på en stor brun krabat. Han sof så godt.” Utdrag ur Stina Linderdahls dagbok från finska kriget 1918.

Finlandsambulansen 1940

När vinterkriget i Finland bröt ut 1939 beslöt Svenska Röda Stjärnan att ännu en gång sända ut en ambulans. I Finland fick den svenska ambulanspersonalen uppleva kriget i all dess dysterhet och fasa under enformigt hårt arbete bland hästar med stora variga stinkande sår. Arbetet avbröts många gånger av flyglarm och därför förlades operationerna mest på nätterna. 640 hästar behandlades och bara 10% gick till död eller slakt.

”……… Kl 12.20 kom nästa flyglarm, varade till 13.30. Lorichs var i operationsrummet, Siöcrona bakom stallet ………. Plötsligt hörde vi dånet av maskiner, 9 st passerade över våra huvuden, kulsprutorna smattrade från taket på kasernen. Bombdetonationer hördes och eldsvådor syntes ……… Björkman var ensam ute och jagade efter 2 hästar, nära att bli träffad av en bomb ………” Utdrag ur en av Stjärnornas dagbok.

Beredskapen under andra världskriget

Under andra världskriget deltog även stjärnor i beredskapstjänsten. Överallt där hästsjukvårdsanstalter upprättades fanns det stjärnor. Många veterinärer som tidigare ställt sig skeptiska till Stjärnornas användbarhet fick nu se dem i verksamhet och blev övertygade om att de kunde vara till värdefull hjälp.